Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de App (EULA)

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Dit zijn de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op elke mobiele applicatie (en elke update/upgrade daarvan) die wij beschikbaar maken voor downloaden via de App Store van Apple of de Google Play store (App of Dienst).

De diensten die we via de App aanbieden worden aangeboden onder de voorwaarden van onze online Servicevoorwaarden. Het gebruik van de door u aan of via de App ingestuurde persoonsgegevens wordt beheerst door ons Privacybeleid.

De Dienst wordt aangeboden door of namens Future Health Works Ltd (we, wij, ons en onze). We zijn een naamloze vennootschap, geregistreerd in Engeland. Ons geregistreerde bedrijfsnummer is 09336986 en onze vestigingsplaats is Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, Verenigd Koninkrijk. Ons btw-nummer is 209 2001 57.

Door de App te downloaden, u er toegang toe te verschaffen of deze te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en eraan gebonden bent. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden een wettelijk bindend contract zijn tussen ons en u. Als u onze Dienst downloadt, zich er toegang toe verschaft of deze gebruikt als onderdeel van uw werk of namens een andere instantie (zoals een bedrijf, overheidsinstelling of andere entiteit) accepteert u deze voorwaarden zowel namens uzelf als namens uw werkgever of de entiteit die u vertegenwoordigt. U garandeert en verklaart dat u de bevoegdheid hebt om namens de betreffende wettelijke entiteit te handelen en een bindende overeenkomst aan te gaan. In deze voorwaarden staat ‘u’ zowel voor u als persoon als voor uw werkgever of andere entiteit die u vertegenwoordigt.

Als u niet instemt met een van de voorwaarden in deze EULA, ons Privacybeleid of onze Servicevoorwaarden zoals deze op u van toepassing zijn, moet u deze voorwaarden niet accepteren en zou u onze Diensten niet moeten gebruiken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen door u hiervan in kennis te stellen (door de bijgewerkte voorwaarden op het scherm te laten zien of met een link naar de bijgewerkte voorwaarden) wanneer u de Diensten de volgende keer gebruikt.

Toegang tot de Diensten

U hoort zich alleen toegang te verschaffen tot onze Diensten als u in een van de volgende gebruikerscategorieën valt:

 • een Patiënt (Patiënt), die is doorverwezen door een charitatieve organisatie of uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg om de App te downloaden en te gebruiken als onderdeel van uw behandeling of die is uitgenodigd om de App te gebruiken als onderdeel van uw betrokkenheid bij een klinisch onderzoek of onderzoeksproject; of
 • een professional in de gezondheidszorg die deze App aanbeveelt aan patiënten in uw hoedanigheid als de persoon die verantwoordelijk is (hetzij als chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg) voor de medische zorg en behandeling van Patiënten en met toestemming van deze Patiënten om dergelijke activiteiten en andere medische gegevens die zij in de App kunnen invoeren, te monitoren om hun zorgteam voor en na de behandeling te informeren of als persoon die een klinisch onderzoek of onderzoeksproject uitvoert waarbij gebruikers de App na hiervoor toestemming hebben gegeven, gebruiken voor medische onderzoeksdoeleinden en onderzoeksdoeleinden met betrekking tot het hulpmiddel.

Als u een Patiënt bent, mag u deze App alleen gebruiken als:

 • uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg u heeft aangeraden de App te downloaden en te gebruiken als onderdeel van uw zorg en herstelproces voor of na de behandeling, of als u bent uitgenodigd om de App te gebruiken als onderdeel van uw betrokkenheid bij een klinisch onderzoek of onderzoeksproject, of als een charitatieve instelling u heeft doorverwezen naar de App;
 • u ermee instemt de App te downloaden en te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden;
 • u ermee instemt uw e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken aan uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van uw behandeling of die verantwoordelijk is voor het klinische onderzoek of onderzoeksproject waaraan u deelneemt en ermee instemt dat de gegevens met ons kunnen worden gedeeld in die mate die nodig is om u de Diensten te kunnen aanbieden zoals uiteengezet in ons Privacybeleid; en
 • u bevestigt dat de App is bedoeld voor gebruik door personen die minimaal 13 jaar oud zijn. Door de App te gebruiken, bevestigt u naar ons toe dat u voldoet aan deze eis en dat u, als u jonger bent dan 18 jaar, toestemming hebt gekregen van een ouder of voogd voordat u de App bent gaan gebruiken

U bent de eigenaar of beheerder van het apparaat waarmee u de App gebruikt: De App mag alleen worden gedownload, geopend en gebruikt op een apparaat waarvan u eigenaar of beheerder bent en dat het besturingssysteem draait waarvoor de App is gemaakt. Ook moet u controleren of het apparaat compatibel is en voldoet aan alle noodzakelijke technische specificaties, zodat u de App die u wilt downloaden ook kunt downloaden en de App na het downloaden kunt openen en gebruiken.

Er wordt ook verondersteld dat u toestemming hebt verkregen om de App naar het apparaat te downloaden van de eigenaar van een apparaat waarvan u de beheerder en niet de eigenaar bent. Dit gaat bijvoorbeeld om uw gebruik van de App op een apparaat dat u van een werkgever in bruikleen hebt of een apparaat dat wordt/is geleend van vrienden of familie. U accepteert, in overeenstemming met deze voorwaarden, de verantwoordelijkheid voor alle toegang tot en gebruik van de App door u op enig apparaat, of u er nu wel of niet de eigenaar van bent.

Toegang tot de Diensten: voor volledige toegang tot onze Diensten is internettoegang nodig. U bevestigt dat de serviceprovider voor het apparaat waarnaar u de Diensten downloadt of waarop u toegang heeft tot de Diensten of deze gebruikt, kosten in rekening kan brengen voor het internetgebruik op dat apparaat (zoals het gebruik van mobiele data). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor verstoringen, problemen met de kwaliteit van de verbinding, onderbreking van de dienstverlening of andere problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van onze Diensten als resultaat van een probleem met de internetconnectiviteit van het apparaat.

We kunnen van tijd tot tijd de toegang beperken tot bepaalde kenmerken, functies of inhoud van de App en/of diensten die via de gedownloade App toegankelijk zijn.

We kunnen en willen niet garanderen dat de Diensten voortdurend, zonder onderbrekingen en/of fouten zullen werken en/of dat de Diensten met een bepaalde snelheid zullen reageren (omdat dit afhankelijk is van een aantal factoren waarover wij geen controle hebben).

Uw opgave van contact- en accountinformatie aan ons: u moet waarborgen dat registratiegegevens van en over uzelf die u aan ons opstuurt, juist, courant en volledig zijn. Wanneer uw omstandigheden wijzigen, moet u de informatie zo snel mogelijk bijwerken zodat deze juist, courant en volledig blijft. U mag geen informatie verstrekken waarmee u zich probeert voor te doen als een andere persoon en ook geen onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie.

Als u een gebruikers-ID kiest of er één krijgt toegewezen (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord of andere identificatie) voor toegang tot of gebruik van de Dienst, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en deze dus niet aan iemand anders geven. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikers-ID en moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enig ongeautoriseerd gebruik waarvan u in kennis wordt gesteld. We behouden ons het recht voor om enig gebruikers-ID op enig gewenst moment uit te schakelen als u naar onze mening niet hebt voldaan aan een of meer bepalingen van deze voorwaarden, onze Servicevoorwaarden of ons Privacybeleid of als de gegevens die u hebt verstrekt met als doel zich te registreren als gebruiker vals blijken te zijn.

We kunnen gegevens verzamelen die u in de App indient: Door de App te gebruiken of een van onze andere diensten te openen, gaat u ermee akkoord dat wij diverse informatie over u en de apparaten waarop u de Dienst opent en gebruikt, verzamelen en gebruiken. We doen dit om onze producten te verbeteren en onze diensten aan u te leveren en in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wat mag u doen

In ruil voor uw instemming om zich te houden aan deze voorwaarden en onderhevig aan de voorwaarden van de volgende paragrafen mag u inhoud in de App ophalen en weergeven op een computer of mobiel apparaat en de App incidenteel in elektronische vorm opslaan tijdens een normaal gebruik van de App in een browser of op uw mobiele apparaat. Voor bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden; waar dit van toepassing is, wordt dit op het scherm weergegeven of is de informatie hierover toegankelijk via een link.

U mag de Website en de App slechts gebruiken voor niet-commercieel gebruik (tenzij door ons uitdrukkelijk toestemming is verleend om dit wel te doen) en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag inhoud van de Website en de App ophalen en weergeven op een computerscherm, individuele pagina’s afdrukken en kopiëren en, onder voorwaarde van hetgeen in de volgende paragraaf staat vermeld, dergelijke pagina’s in elektronische vorm opslaan.

Voor bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Website en de App kunnen aanvullende voorwaarden gelden; waar dit van toepassing is, wordt dit op het scherm weergegeven of is de informatie hierover toegankelijk via een link.

Wat mag u niet doen

Behalve in de mate die uitdrukkelijk vermeld staat in deze voorwaarden (of anderszins schriftelijk door ons overeengekomen), is het niet toegestaan om:

 • de Diensten of enige inhoud die door middel van de Diensten ter beschikking wordt gesteld, geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan enige persoon verhuren, leasen, sublicentiëren, lenen, ter beschikking stelleen of anderszins beschikbaar maken;
 • de Diensten of enig onderdeel daarvan opnieuw te publiceren of te distribueren, te demonteren, decompileren, reverse-engineeren, opnieuw te verzenden of afgeleide werken op basis van een deel van of de gehele Dienst te maken of trachten dergelijke zaken te ondernemen;
 • de Diensten over te dragen aan iemand anders, of dit nu voor geld, in ruil voor iets anders of gratis gebeurt;
 • de Diensten te kopiëren of op te slaan met een ander doel dan zoals toegestaan onder deze voorwaarden en zoals incidenteel kan voorkomen bij een normaal gebruik van uw browser of mobiele apparaat;
 • de Diensten op te slaan op een server of ander opslagapparaat dat is verbonden met een netwerk of een database te maken door gegevens anders dan gebruikersinhoud van de Diensten systematisch te downloaden en op te slaan;
 • enige inhoud van de Diensten anders dan gebruikersinhoud te verwijderen of te wijzigen of te proberen de beveiliging te omzeilen of de juiste werking van de Diensten of een server waarop de Diensten worden gehost, te verstoren;
 • materiaal in te sturen voor de App dat kan worden beschouwd als beledigend, aanstootgevend of anderszins laakbaar;
 • de Diensten te gebruiken op een manier die onze naam of reputatie of die van een van onze partners zou kunnen schaden; 
 • de Diensten op onwettelijke wijze te gebruiken, voor een onrechtmatig doel of op enigerlei wijze inconsistent met deze voorwaarden of frauduleus of kwaadwillend te handelen, bijv. door te hacken of kwaadwillende code (zoals virussen, schadelijke gegevens) in de App in te voegen; of
 • op andere wijze iets te doen dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze voorwaarden.

Als u een apparaat verkoopt waarop de App is geïnstalleerd of waarop u de Diensten hebt geopend, moet de App van het apparaat worden verwijderd en moet worden gecontroleerd of opgeslagen aanmeldgegevens of andere gedeelde gegevens, zoals cookies voor de Website, zijn verwijderd om te voorkomen dat derde partijen ongeautoriseerd toegang verkrijgen tot de Diensten.

We kunnen uw recht om de Diensten te gebruiken, intrekken als u zich niet aan deze voorwaarden houdt: alle rechten die u onder deze voorwaarden worden toegekend, worden onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechtbank beëindigd als u de voorwaarden schendt. Als we ons recht uitoefenen om uw gebruik van de Diensten om een dergelijke reden zonder tussenkomst van de rechtbank te beëindigen:

 • wordt uw toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk opgeschort;
 • moet u stoppen met alle activiteiten die u onder deze voorwaarden mag uitvoeren, inclusief het gebruik van de Diensten;
  • als u Patiënt bent, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met uw chirurg, arts, andere professionals in de gezondheidszorg en de beheerders van klinische studies of onderzoeksprojecten waaraan u via de App deelneemt of met wie u via de App contact hebt om ze erover te informeren dat u niet langer contact kunt leggen via de App; en
  • als u professional in de gezondheidszorg bent, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met uw Patiënten om hen erover te informeren dat u niet langer contact kunt onderhouden via de App en geen informatie meer van hen kunt ontvangen via de App.

Om iets te doen met de Diensten dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze voorwaarden, heeft u een aparte licentie van ons nodig. Neem contact met ons op met behulp van de informatie onder ‘Contact met ons opnemen’ aan het eind van deze voorwaarden.

Leveranciers van externe platformen en app-winkels

Bepaalde leveranciers van externe platformen met welke apparaten en/of besturingssystemen de Diensten naar ontwerp compatibel zijn, verplichten ons om bepaalde aanvullende bepalingen in onze voorwaarden op te nemen. Deze bepalingen zijn te vinden aan het eind van deze voorwaarden onder het kopje ‘Aanvullende voorwaarden externe partijen’. Deze bepalingen zijn opgelegd door de betreffende leveranciers van externe platformen, niet door ons.

App-stores van externe partijen worden beheerd door de betreffende leveranciers van de externe platformen en/of hun partners. U moet zich houden aan alle toepasselijke servicevoorwaarden, regels en beleid die van toepassing zijn op de externe App Store waar u de App heeft gedownload. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze stores of (met uitzondering van de Diensten) enige door hen geleverde dienstverlening en garanderen niet dat ze continu beschikbaar zullen zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

We licentiëren de Diensten aan u, we verkopen ze niet. U erkent dat wij te allen tijde eigenaar van de Diensten blijven.

Alle intellectuele eigendomsrechten in de Diensten en enige inhoud in de App en de Website (inclusief teksten, afbeeldingen, software, foto’s en andere beelden, video’s, geluid, handelsmerken en logo’s) anders dan gebruikersinhoud (zoals gedefinieerd in paragraaf 10 van deze voorwaarden) zijn ons eigendom of dat van onze licentiegevers. Behalve zoals hier uitdrukkelijk vermeld, geeft niets in deze voorwaarden u enig recht met betrekking tot enig intellectueel eigendom dat ons eigendom of dat van onze licentiegevers is en u erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door gebruik te maken van de Diensten of door inhoud te downloaden via de App of de Website.

De Diensten kunnen code bevatten, die gewoonlijk open-sourcesoftware wordt genoemd, die wordt gedistribueerd onder een van de vele bekende varianten voor licentievoorwaarden voor open-sourcesoftware, inclusief voorwaarden die het vrij distribueren en aanpassen van de broncode van de betreffende software en/of de vereiste voor alle distributeurs om dergelijke broncode op aanvraag vrij beschikbaar te maken, inclusief bijdragen of aanpassingen die door dergelijke distributeurs zijn doorgevoerd mogelijk maken (gezamenlijk de Open-sourcesoftware). Houd er rekening mee dat, voor wat betreft in de Diensten ingebedde open-sourcesoftware, dit element alleen aan u in licentie wordt gegeven onder de relevante licentievoorwaarden van de betrokken externe licentiegever (licentievoorwaarden open source-software) en niet onder deze voorwaarden, en dat u accepteert en ermee instemt om gebonden te zijn aan dergelijke licentievoorwaarden voor open source-software. Een exemplaar van de broncode voor enige open-sourcesoftware die in onze Diensten is verwerkt en de bijbehorende licentievoorwaarden voor open-sourcesoftware zullen op aanvraag aan u worden toegezonden.

Functies en inhoud die via de Diensten beschikbaar is

We behouden ons het recht voor om de indeling en de functionaliteit van de Diensten van tijd tot tijd aan te passen. We kunnen dit doen door een bijgewerkte App beschikbaar te stellen die u kunt downloaden of, wanneer de instellingen van uw apparaat dit toestaan, updates automatisch te leveren. U bent niet verplicht de bijgewerkte App te downloaden. Het kan gebeuren dat we niet langer updates leveren of inhoud bijwerken voor eerdere versies van de App. Ook kan het voorkomen dat u, afhankelijk van de aard van de update, de App niet langer kunt gebruiken tot u de bijgewerkte versie hebt gedownload.

Op het moment dat we inhoud beschikbaar stellen via de Diensten bevestigt u dat dergelijke inhoud op elk moment kan worden bijgewerkt. We behouden ons het recht voor om inhoud voor de Diensten niet langer te leveren en/of bij te werken, met of zonder kennisgeving naar gebruikers, als we dit moeten doen omwille van beveiliging of om juridische of andere redenen.

We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van externe partijen of andere websites waarnaar links zijn toegevoegd: De Diensten kunnen links bevatten naar andere onafhankelijke websites die niet door ons worden geleverd. Deze links worden ter beschikking gesteld voor toegang tot informatie, producten of diensten die nuttig of interessant voor u kunnen zijn. Dergelijke onafhankelijke websites vallen niet onder ons beheer en we garanderen niet dat deze websites voortdurend beschikbaar zullen zijn. We hebben de inhoud van deze websites of materialen van externe partijen niet beoordeeld en zijn er niet verantwoordelijk voor, noch voor zaken die via deze websites worden aangeboden. Het feit dat we links naar dergelijke externe websites aanbieden impliceert geen steun aan of associatie met de eigenaren of promotors van dergelijke websites.

Als u externe links en inhoud van derden bezoekt, moet u het privacybeleid en de voorwaarden doornemen van elk van deze websites of online toepassingen die u bezoekt.

U kunt links toevoegen naar onze Website, onder voorwaarde dat u dit op eerlijke wijze doet en onze reputatie niet schaadt of er voordeel mee behaalt. Ook mag er geen associatie, goedkeuring of promotie worden gesuggereerd van onze kant waar deze niet bestaat.

Hoewel we ons ervoor inspannen om de inhoud die we via de Diensten beschikbaar stellen te baseren op informatie die juist en nauwkeurig is, erkent u dat wij via de Diensten inhoud ter beschikking stellen die is afgeleid van een aantal bronnen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. In alle gevallen is de informatie die via de Diensten beschikbaar wordt gesteld, niet bedoeld als autoriteit of advies waarop als enige bron moet worden vertrouwd.

Patiënten moeten altijd hun chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg raadplegen voordat ze dergelijke informatie gebruiken om beslissingen te nemen over hun gezondheid of gezondheidszorg of die van anderen.

Beperkingen met betrekking tot de Dienst

Het gebruik van de Diensten mag nooit worden ingezet om een nieuwe dokter-patiëntrelatie te creëren.

\ Hoewel we ernaar streven om alle via de Diensten aangeboden informatie courant te houden, zijn medische behandelingen en kennis voortdurend in ontwikkeling en mag de informatie in de Diensten nooit worden beschouwd als vrij van fouten of uitputtelijk.

Beperkingen met betrekking tot de App voor Patiënten:

 • De App wordt geleverd voor algemene informatieve doeleinden en biedt geen medisch advies of diagnose. Enige informatie in de App is slechts aanwezig als educatief materiaal en mag niet worden opgevat als aanbeveling voor de behandeling van enige specifieke persoon. We geven geen verklaring of garantie, niet uitdrukkelijk en niet impliciet, dat dergelijke informatie juist, volledig of courant is.
 • U mag de informatie die u op onze Website of in de App vindt, nooit gebruiken ter vervanging van de relatie met uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg en u mag niet op deze informatie vertrouwen als professioneel medisch advies. U moet altijd professioneel advies van uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg inwinnen voordat u actie onderneemt, of dit juist nalaat, op basis van informatie uit de App. In geval van nood met betrekking tot uw gezondheid moet u onmiddellijk ondersteuning zoeken via medische noodhulpverlening. Wacht nooit met het inwinnen van medisch advies en sla het advies van een medisch professional nooit in de wind door iets wat u al dan niet hebt gelezen op onze Website of in de App.
 • Hoewel we proberen uw ervaring te personaliseren door te verwijzen naar mogelijke individuele omstandigheden, mag dat nooit worden gebruikt als vervanging voor professioneel medisch advies of een medische diagnose of behandeling en mag er nooit op worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen over uw gezondheid.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig medisch advies dat via de App wordt gegeven door uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg en u mag er ook geen status aan ontlenen alsof wij dit zouden goedkeuren.
 • Negeer nooit professioneel medisch advies bij het zoeken naar een behandeling door iets wat u te weten bent gekomen of hebt gezien door uw gebruik van de App. Naarmate u verder herstelt, moet u in contact blijven met uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg zoals zij aangeven.
 • De auteurs van het materiaal in de App hebben de beschikbare informatie geformuleerd met een redelijke standaard van nauwkeurigheid; deze informatie is echter niet ontworpen om te voldoen aan uw specifieke individuele vereisten. Behalve waar uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden geven we geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, juistheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, geschiktheid voor doel of originaliteit van enige inhoud in de App en, voor zover toegestaan door de wet, worden alle geïmpliceerde garanties, condities of andere voorwaarden van enige soort hierbij uitgesloten. We accepteren ook geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade van welke soort dan ook dat wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de App of het vertrouwen op de inhoud ervan door u of iemand anders die de App gebruikt.
 • Indien enig onderdeel van de App gedurende enige tijd niet beschikbaar is, moet u zoals gewoonlijk en waar nodig contact opnemen met de professionals in de gezondheidszorg die verantwoordelijk zijn voor uw zorg en uw behandeling via andere hiervoor geschikte methoden. We accepteren geen aansprakelijkheid als u dit niet doet. U mag niet op de App vertrouwen als enige methode voor contact met of het inschakelen van enige professional in de gezondheidszorg.

Beperkingen met betrekking tot de Diensten voor professionals in de gezondheidszorg:

 • Als u een professional in de gezondheidszorg bent, moet u zoals gewoonlijk contact blijven houden met uw patiënten die de App gebruiken in overeenstemming met de goede medische praktijk en mag u niet alleen vertrouwen op de informatie die zij in de App insturen om u te ontslaan van uw verantwoordelijkheid voor hun zorg.
 • U mag specifiek niet op de App vertrouwen als uw enige methode om contact te onderhouden met uw patiënten. Indien enig onderdeel van de App gedurende enige tijd niet beschikbaar is, moet u zoals gewoonlijk contact blijven onderhouden met uw patiënten en hun zorg zoals gewoonlijk voortzetten via andere hiervoor geschikte methoden en in overeenstemming met de goede medische praktijk. We accepteren geen aansprakelijkheid als u dit niet doet. U mag niet op onze Diensten vertrouwen als enige methode voor contact met of het betrokken zijn bij uw patiënten.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie, beslissing of aanbeveling van u of andere medische professionals. Wij zijn geen register en derhalve beoordelen we geen gegevens (en hoeven we dat ook niet te doen) die worden ingestuurd en ontvangen via de App, door u of door andere medische professionals of enige andere gebruiker van de Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het uitlichten of rectificeren van afwijkingen, onnauwkeurigheden, fouten of problemen met de gegevens die u instuurt of enig advies dat u een Patiënt kunt bieden door naar die gegevens te verwijzen. Voor zover toegestaan door de wet sluiten we elke verantwoordelijkheid uit voor verliezen die zijn geleden in verband met de acties, beslissingen en aanbevelingen die door u of andere medische professionals worden gedaan in verband met de zorg die u aan de Patiënt levert (in elk geval, of dit nu een direct, indirect of andersoortig verlies is).

Inhoud voor gebruikers

Het kan voorkomen dat u met de Dienst van tijd tot tijd door gebruikers gegenereerde inhoud en informatie (Gebruikersinhoud) kunt insturen. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud, inclusief alle informatie, gegevens en andere materialen die u naar de App of de Website uploadt of instuurt.

Als u een Patiënt bent, gaat u ermee akkoord dat alle Gebruikersinhoud die u indient of aanmaakt via de App mag worden gedeeld met professionals in de gezondheidszorg in uw zorgteam in overeenstemming met ons Privacybeleid. Professionals in de gezondheidszorg kunnen ervoor kiezen de Gebruikersinhoud die u instuurt, te delen met andere personen die betrokken zijn bij uw behandeling om de voortgang uw herstel in kaart te brengen of als onderdeel van onderzoeksprojecten of klinische onderzoeken waaraan u deelneemt. Door dergelijke Gebruikersinhoud in te sturen naar de App geeft u ons en die professionals in de gezondheidszorg toestemming om uw Inhoud voor gebruikers op deze manier te delen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

Als u een professional in de gezondheidszorg bent, gaat u ermee akkoord dat enige Gebruikersinhoud die u instuurt of aanmaakt via de Diensten kan worden gedeeld met de Patiënten op wie deze inhoud betrekking heeft en met andere leden van het zorg- of onderzoeksteam voor een individuele Patiënt aan wie u en/of de Patiënt bevoegdheden voor toegang hebben verleend.

We accepteren geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van enige Gebruikersinhoud.

Door Gebruikersinhoud te uploaden of in te sturen, verklaart en garandeert u dat:

 • u eigenaar bent van of alle rechten en belangen van dergelijke Gebruikersinhoud beheert;
 • u gerechtigd bent om ons een licentie te verlenen om dergelijke Gebruikersinhoud in overeenstemming met deze overeenkomst te gebruiken; en
 • alle Gebruikersinhoud die u instuurt, naar uw beste weten:
  • juist en courant is;
  • niet fout, onjuist of misleidend is;
  • deze voorwaarden of enige wet niet schendt; en
  • niet conflicteert met de rechten van externe partijen.

Door u ingestuurde Gebruikersinhoud mag niet:

 • enige inhoud bevatten, verzenden, distribueren, adverteren of promoten of ernaar verwijzen of anderszins beschikbaar stellen die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of gegevensbescherming, privacy- of andere rechten van enige andere persoon; beledigend zijn of een schending van enige contractuele plicht of verplichting van vertrouwen vormen; obsceen, seksueel expliciet, dreigend, onrechtmatig of intimiderend zijn of aanzetten tot geweld of haat of discrimineren (op welke grond dan ook); dreiging, angst, belediging of verontrusting veroorzaken; iemand in verlegenheid brengen; bewust vals of misleidend zijn; of inhoud zijn die niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving of anderszins aanstootgevend zijn (Verboden inhoud);
 • zich voordoen als enige persoon of entiteit of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met enige persoon of entiteit;
 • ongewenst of ongeautoriseerd advertentie-, marketing- of promotiemateriaal bevatten, verzenden of distribueren of enige andere vorm van aanbiedingen (spam); of
 • enig virus en/of andere code verzenden of distribueren met vervuilende of destructieve elementen.

Uw verlening van een licentie aan ons met betrekking tot alle Gebruikersinhoud:

Door Gebruikersinhoud naar de Dienst te uploaden of in te sturen, verleent u ons een wereldwijde, permanente, niet-exclusieve en royalty-vrije licentie (met het recht deze te sublicentiëren) om dergelijke Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren en opnieuw te distribueren zonder u te hoeven compenseren (in overeenstemming met ons Privacybeleid). We kunnen er, naar ons goeddunken, voor kiezen dergelijke Gebruikersinhoud aan u toe te schrijven.

Onze aansprakelijkheid jegens u

Er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn: Als u producten of diensten van ons afneemt, is de levering van dergelijke producten onderhevig aan onze standaard gebruiksvoorwaarden en kan deze ook onderhevig zijn aan andere verkoopvoorwaarden zoals aangegeven naar u, die andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid kunnen bevatten en de voorwaarden zoals hieronder aangegeven vervangen, voor zover het enige aansprakelijkheid betreft die voortkomt uit de levering van dergelijke producten.

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit en we beperken deze op geen enkele wijze waar het onwettig zou zijn om dit te doen: Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid jegens u beperken of uitsluiten:

 • voor overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers;
 • voor ernstige nalatigheid, opzet, fraude of frauduleuze valse verklaringen of valse verklaringen met betrekking tot fundamentele zaken;
 • voor het schenden van enige voorwaarde zoals geïmpliceerd onder het consumentenrecht waarvoor wettelijk geen beperking of uitsluiting mag gelden; of
 • voor enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Financiële beperking: Behalve met betrekking tot de zaken die in de bovenstaande paragrafen staan vermeld, waar wordt aangegeven waar we onze aansprakelijkheid jegens u niet beperken of uitsluiten, is onze maximale totale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief onze nalatigheid of schending van wettelijke plichten) of anderszins voor enige schending van deze voorwaarden (of een reeks van gerelateerde gevallen van verzuim) nooit groter zijn dan ofwel (i) 100% van de totale kosten die u heeft betaald of moet betalen voor toegang tot een of meer van de Diensten in de voorafgaande twaalf maanden, ofwel (ii) € 100.

Wij zijn verantwoordelijk jegens u voor te verwachten verliezen en schade die door ons wordt veroorzaakt. Onder voorwaarde van de hierboven genoemde financiële beperking zijn wij, als we niet voldoen aan deze voorwaarden, verantwoordelijk voor redelijke verliezen of schade die u lijdt en die te verwachten zijn of is als resultaat van enige nalatigheid of omissie van onze kant die deze voorwaarden schendt of wanneer wij hebben nagelaten redelijke nauwkeurigheid en bekwaamheid te betrachten; we zijn echter niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die niet te verwachten waren. Verlies of schade is ‘te verwachten’ als ofwel duidelijk is dat deze zal optreden ofwel dat zowel u als wij, op het moment dat u deze voorwaarden hebt geaccepteerd, wisten dat deze kon optreden.

Waar wij aansprakelijk zijn voor schade aan uw eigendommen: Onder de hierboven genoemde financiële beperkingen zullen wij, als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd zorgt voor schade aan een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dergelijke schade wordt veroorzaakt doordat wij geen redelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid hebben betracht, de schade repareren of een compensatie uitkeren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies te volgen om een kosteloos aan u aangeboden update te installeren of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet juist hebt opgevolgd of uw apparaat niet over de minimale systeemvereisten beschikt zoals door ons aangegeven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die wij niet onder controle hebben: We zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren van of het vertraagd uitvoeren van enige van onze verplichtingen hetgeen wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen. Als het leveren van de App of ondersteuning voor de App worden vertraagd door een gebeurtenis die buiten onze controle ligt, nemen we zo snel als mogelijk per e-mail contact met u op om u te laten weten dat we stappen zullen ondernemen om de effecten van de vertraging te minimaliseren. Als we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen die door een dergelijke gebeurtenis worden veroorzaakt.

Geen agentschap: Als resultaat van uw gebruik van de Diensten of het aangaan van een overeenkomst met ons om onze producten of diensten af te nemen, wordt er geen agentschap, partnerschap, joint venture, werkrelatie of franchiserelatie beoogd of gecreëerd tussen u en ons.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zakelijke verliezen, opgelopen door consumenten: De App wordt exclusief voor thuisgebruik, privé- en persoonlijk gebruik beschikbaar gesteld aan Patiënten om hun revalidatietraject te ondersteunen. U gaat ermee akkoord om de App of onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor wederverkoop. Als u dit wel doet, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies van of onderbrekingen in bedrijfsactiviteiten of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor medisch advies dat u krijgt: Wij zijn geen partner van, noch zijn we een agent van uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg; we zijn niet aansprakelijk voor enig advies dat u krijgt van uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg of van andere medische adviseurs of externe partijen dat via de App of anderszins wordt geleverd.

Algemeen

Hoe kunt u contact met ons opnemen: Alle kennisgevingen van u aan ons moeten schriftelijk plaatsvinden naar het adres dat aan het eind van deze voorwaarden staat vermeld. We kunnen u kennisgevingen sturen op het e-mailadres of het postadres dat u aan ons verstrekt.

Zelfs als we de uitvoering van dit contract met vertraging uitvoeren, kunnen we het later van kracht laten worden: Als we onze rechten niet uitoefenen, leidt dat niet tot het afstand doen van dergelijke rechten. Als we er niet onmiddellijk op staan dat u doet wat u onder deze voorwaarden verplicht bent te doen, of als we het ondernemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract uitstellen, houdt dat niet in dat u deze dingen niet hoeft te doen en weerhoudt dit ons er niet van om op een later tijdstip actie tegen u te ondernemen.

Als een rechtbank oordeelt dat een deel van deze overeenkomst illegaal is, blijft de rest ervan wel van kracht: Als van enige bepaling in deze voorwaarden wordt bewezen dat deze niet ten uitvoer kan worden gelegd, blijven alle andere bepalingen ongewijzigd van kracht.

U mag niet van deze voorwaarden afwijken: Er mag niet van deze voorwaarden worden afgeweken, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

Dit is de volledige overeenkomst tussen ons: Deze voorwaarden en enig document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van enig Contract. Wij zijn wettelijk verplicht u te adviseren dat contracten alleen in de Engelse taal kunnen worden gesloten en dat er geen vereisten zijn voor openbaar documenteren.

We kunnen deze overeenkomst overdragen aan een andere partij: We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd per e-mail op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen waarborgen dat de overdracht uw rechten onder deze overeenkomst niet aantast.

U mag uw rechten niet aan iemand anders overdragen: We geven u persoonlijk het recht om de App te gebruiken zoals uiteengezet in deze voorwaarden. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. U gaat ermee akkoord dat u, wanneer u een apparaat verkoopt waarop de App is geïnstalleerd, de App van het apparaat verwijdert.

Geen rechten voor externe partijen: U mag de Diensten niet delen met enige andere persoon en deze overeenkomst voorziet niet in de totstandkoming van enige rechten onder de ‘Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999’ om enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen.

Welke wetten zijn van toepassing op deze overeenkomst en waar kunnen gerechtelijke procedures worden ingesteld: Deze voorwaarden worden beheerst door de Engelse wet, behalve wanneer u in een rechtsgebied woont waarin uw rechten als zaak van dwingende plaatselijke wetgeving onvervreemdbaar zijn. Dan kunnen er bepaalde dwingende toepasselijke wetten bestaan in uw rechtsgebied die van toepassing zijn ten gunste en bescherming van uw rechten die naast of in plaats van bepaalde voorwaarden van de Engelse wetgeving gelden.

U gaat ermee akkoord dat enig geschil tussen u en ons met betrekking tot deze voorwaarden of enig Contract alleen zal worden afgehandeld in een Engelse rechtbank, behalve wanneer u een consument bent en in Nederland woont. Dan kunt u ervoor kiezen om een juridische procedure in te stellen in uw eigen land of in Engeland, maar als wij een juridische procedure instellen, mogen we dit alleen in uw rechtsgebied doen.

Het Europese online geschillenbeslechtingsplatform geeft informatie over alternatieven voor het beslechten van geschillen die handig kunnen zijn, hoewel dit wellicht niet van toepassing is op deze voorwaarden als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Contact met ons opnemen

We verzoeken u vragen over deze voorwaarden of een bestelling die u hebt geplaatst of het bestelproces in het algemeen, of klachten of zorgen met betrekking tot bestelde Diensten per e-mail te stellen aan support@myrecovery.ai of schriftelijk via: Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, Verenigd Koninkrijk.

Aanvullende voorwaarden van leveranciers van externe platforms

Als u de App downloadt, opent of gebruikt op het iOS-besturingssysteem van Apple:

 • de App mag alleen worden geopend en gebruikt op een apparaat dat in eigendom is van of beheerd wordt door u en waarop het besturingssysteem iOS van Apple staat geïnstalleerd en alleen in overeenstemming met de gebruiksregels van Apple zoals gepubliceerd in de servicevoorwaarden van de App Store;
 • u bevestigt en gaat ermee akkoord dat:
  • Apple geen enkele verplichting heeft om enige ondersteuning of onderhoudsdiensten te leveren met betrekking tot de App. Als u vragen hebt met betrekking tot onderhoud of ondersteuning van de App, kunt u contact met ons opnemen en niet met Apple. U doet dit met behulp van de informatie onder Contact met ons opnemen in deze voorwaarden;
  • behalve als anderszins uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden zijn claims met betrekking tot het bezit of gebruik van de App een kwestie tussen u en ons (en niet tussen u, of iemand anders, en Apple);
  • in geval van enige claim door een externe partij dat uw eigendom of gebruik (in overeenstemming met deze voorwaarden) van de App inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten, is Apple niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u met betrekking tot deze claim; en
  • hoewel deze voorwaarden een overeenkomst vormen tussen u en ons (en niet met Apple), heeft Apple als externe begunstigde onder deze voorwaarden het recht om de voorwaarden tegen u af te dwingen.
 • u verklaart en garandeert verder dat:
  • u zich niet in een land bevindt en zich niet in landen gaat bevinden die onderhevig zijn aan een embargo van de Regering van de Verenigde Staten of een land dat door de Regering van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat ‘terroristen ondersteunt’;
  • u niet vermeld staat op enige lijst van de Regering van de Verenigde Staten met verboden of beperkte partijen; en
  • als de App niet voldoet aan enige garantie die erop van toepassing is, u Apple hiervan op de hoogte zult stellen, zodat een (eventuele) aanschafprijs van de App aan u kan worden geretourneerd. Onderhevig aan het voorgaande, en voor zover wettelijk toegestaan, geeft Apple geen garantie en gaat Apple geen garantieovereenkomst, conditie of andere voorwaarde aan met betrekking tot de App en zal Apple niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige claim, verlies, kosten of uitgaven van wat voor aard dan ook met betrekking tot de App of als resultaat van uw gebruik of dat van anderen van de App of het vertrouwen op de inhoud ervan.