Privacybeleid

Inleiding

Bij myrecovery streven we ernaar de levens van meer mensen met musculoskeletale aandoeningen te verbeteren door hun zorg en behandeling te ontwikkelen. We brengen patiënten, zorgverleners, academische instellingen, life science-bedrijven en autoriteiten samen om de zorg en behandeling op musculoskeletaal gebied te ontwikkelen; we combineren de meest geavanceerde technologie, gegevensgestuurde kennis en onze expertise in musculoskeletale aandoeningen.

We zijn eraan toegewijd om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. Transparantie en helderheid zijn belangrijk voor ons en we willen dat u voelt dat u de controle heeft over uw persoonsgegevens en dat u begrijpt hoe wij met deze gegevens omgaan. We begrijpen dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens zomaar worden doorgegeven en in dit beleid leggen we uit hoe we gegevens verzamelen, wat we ermee doen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen en zullen u in kennis stellen als we belangrijke veranderingen doorvoeren. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2019.

Lees dit beleid alstublieft zorgvuldig door, zodat u de voorwaarden begrijpt en hoe deze van toepassing zijn op u.

Als u nog vragen hebt over de manier waarop wij uw informatie verwerken, aarzel dan niet om contact op te nemen door contact met ons op te nemen via DPO@myrecovery.ai

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Dit is het Privacybeleid voor de website www.myrecovery.ai (Website), enige mobiele toepassing die wij leveren (App) en enig online dashboardportaal dat bij een App wordt geleverd (Dashboard) (samen de Diensten). De Diensten worden aangeboden door of namens Future Health Works Ltd (h.o.d.n. myrecovery) (we, wij, ons en onze). Future Health Works Ltd een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 09336986 met onze vestigingsplaats in Unit 2 Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, Verenigd Koninkrijk.

Voor het doel van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) treden wij, wanneer u onze Diensten opent, op als gegevenscontroller (dit is een juridische term die een persoon of entiteit beschrijft die de manier beheert waarop uw gegevens worden gebruikt en verwerkt). We zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 2018 bij de Information Commissioner’s Office (de toezichthouder voor gegevensbescherming in het VK). Ons registratienummer is ZA230517; u kunt dit online opzoeken via www.ico.org.uk. Op die website vindt u ook nuttige tips en informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door onze Services te openen of te gebruiken bevestigt u het verzamelen en gebruik van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid, onze Servicevoorwaarden (ofwel onze Servicevoorwaarden voor Gebruikers van de App en de Website ofwel de Servicevoorwaarden voor Dashboard-gebruikers, welk van deze van toepassing is), tezamen met onze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en enige aanvullende gebruiksvoorwaarden die in de EULA zijn opgenomen d.m.v. verwijzing. Door onze Diensten te openen, bevestigt u dat we uw informatie kunnen behandelen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Als u niet instemt met een van de voorwaarden in dit Privacybeleid, onze EULA of onze Servicevoorwaarden, moet u onze Diensten niet gebruiken.

Neem de tijd om te lezen en te begrijpen hoe dit beleid op u van toepassing is, volgens de hieronder beschreven verschillende gebruikerscategorieën die in dit document worden gebruikt als verwijzing:

 • als Patiënt, die is doorverwezen door een charitatieve organisatie of uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg om de App te downloaden en te gebruiken als onderdeel van uw behandeling en revalidatieproces voor of na de behandeling of die is uitgenodigd om de App te gebruiken als onderdeel van uw betrokkenheid bij een klinisch onderzoek of onderzoeksproject;
 • als gebruiker als professional in de gezondheidszorg, zijnde een persoon die de App en het Dashboard opent in diens hoedanigheid als een persoon die verantwoordelijk is (hetzij als chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg) voor de medische zorg en behandeling van Patiënten en met toestemming van deze Patiënten om dergelijke activiteiten en andere medische gegevens die zij in de App kunnen invoeren, te monitoren om hun zorgteam voor en na de behandeling te informeren of als persoon die een klinisch onderzoek of onderzoeksproject uitvoert waarbij gebruikers de App na hiervoor toestemming hebben gegeven, gebruiken voor medische onderzoeksdoeleinden en onderzoeksdoeleinden met betrekking tot het hulpmiddel;
 • als toezichthouder in de gezondheidszorg, zijnde een persoon of een entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht van een instelling voor gezondheidszorg en de professionals in de gezondheidszorg van die instelling, of een werknemer van een gezondheidszorgorganisatie die een geregistreerd gebruiker is van het Dashboard met als doel het beheren en/of ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij medische zorg en behandeling alsmede het bekijken van praktijkoverzichten en statistieken voor uw klinische praktijk of als beheerder die betrokken is bij een klinisch onderzoek of onderzoeksproject; of
 • als Partner, zijnde een entiteit (of persoon die handelt namens een entiteit) die betrokken is bij onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de behandeling van aandoeningen, inclusief het verbeteren van bestaande technologieën en het ontwikkelen van nieuwe technologieën, om de behandeling van en zorg voor patiënten te verbeteren en de veiligheid van patiënten te ondersteunen, en die een geregistreerd gebruiker is van het Dashboard om zo toegang te verkrijgen tot informatie van de toestand voor en na behandeling van gezondheidsproblemen en aandoeningen van Patiënten en het gebruik en effectiviteit van medische hulpmiddelen of medicatie die wordt gebruikt door chirurgen, artsen en andere professionals in de gezondheidszorg als onderdeel van de behandeling.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen door het op de Website aan te passen of door de App of het Dashboard bij te werken.

Informatie die we van u kunnen verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, is elk stukje informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd (Persoonsgegevens). Dit omvat geen gegevens waaruit voldoende informatie is verwijderd of gerandomiseerd zodat een persoon niet langer direct of indirect kan worden geïdentificeerd (Anonieme gegevens).

We verzamelen informatie over u als u:

 • zich registreert bij onze Website of deze gebruikt;
 • onze App downloadt en gebruikt; of
 • ons Dashboard opent.

We kunnen de volgende verschillende soorten Persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken die u via uw gebruik van de Diensten instuurt:

 • Informatie over identiteit inclusief uw voornaam en achternaam, geboortedatum en geslacht. Deze gegevens verstrekt u door het invullen van formulieren op de Website of in de App of het Dashboard, inclusief het zich registreren als gebruiker van de Diensten, het uploaden of insturen van materiaal via de Diensten of het opvragen van informatie;
 • Contactinformatie inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Informatie bij het aanmelden inclusief informatie met betrekking tot een faciliteit voor aanmelden met een account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord; en
 • Technische informatie inclusief aanvullende gegevens die wij, wanneer u de Diensten opent (net als de meeste moderne websites en online toepassingen - voor meer informatie raadpleegt u de website ‘All About Cookies’) door middel van cookies en/of andere vergelijkbare technologieën automatisch over u verzamelen, zoals het soort internetbrowser of mobiele apparaat dat u gebruikt, een website waarvandaan u naar de Website bent gekomen, uw IP-adres (het unieke adres dat uw computer of mobiele apparaat op het internet identificeert) en/of het besturingssysteem van uw computer of mobiele apparaat. Raadpleeg het gedeelte Cookies en andere technologieën voor meer informatie.

Als u een Patiënt bent:

Door ons aanvullende informatie te verstrekken over u en uw revalidatie kunnen we u en de professionals in de gezondheidszorg die verantwoordelijk zijn voor uw behandeling, betere en meer persoonlijke diensten en informatie bieden. Als resultaat daarvan kan uw behandelaar de zorg beter afstemmen op uw persoonlijke behoeften. We kunnen de volgende aanvullende gegevens verzamelen (inclusief medische gegevens):

 • Gezondheidsinformatie specifiek voor de behandeling inclusief informatie over uw operatie of behandeling, inclusief informatie over de zorg voor en na de behandeling zoals de datums en detailinformatie over uw behandeling, het soort medisch hulpmiddel dat u hebt ontvangen en de informatie van dat apparaat en informatie over uw zorgteam;
 • Overige informatie over de gezondheid inclusief gegevens over u, uw behandeling en het verloop van de revalidatie, inclusief pijnscores, gegevens over het volgen van het oefenprogramma en reacties op onderzoeken en vragenlijsten, evenals andere inhoud die u naar keuze aanmaakt en publiceert of uploadt naar de App (dit kan zaken omvatten als filmpjes, foto’s, geluid, berichten en/of ander materiaal);
 • Gegevens gezondheids-App van derden inclusief gegevens die zijn verzameld waarvoor we, als u de App installeert op een Android- of Apple-apparaat met de functies voor Google Fit of HealthKit ingeschakeld, toegang vragen tot gegevens van gezondheids-Apps van derden zoals uw niveau voor oefeningen en gezondheid, via het apparaat. De eerste keer dat wij u om deze inhoud vragen, krijgt u hierover een vraag van het apparaat om ons toegang te verlenen. Zelfs wanneer u deze toegang toestaat, kunt u deze op elk gewenst moment later weer intrekken door de instellingen op uw apparaat te wijzigen. U bent niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Als u er echter voor kiest om informatie waarom wordt gevraagd, niet te geven, kan dit onze mogelijkheden beperken om u en uw zorgteam te voorzien van informatie over uw revalidatie vanaf de behandeling;
 • Informatie over communicatie en gebruik van de App inclusief informatie over communicatie die u aan ons verstuurt, bijvoorbeeld om een probleem te melden of vragen, zorgen of opmerkingen in te sturen met betrekking tot de Diensten of de inhoud die via de Diensten ter beschikking wordt gesteld, informatie uit filmpjes die u hebt gekeken of vragenlijsten die we van tijd tot tijd voor onderzoeksdoeleinden over de Diensten verspreiden als u ervoor kiest om hierop te reageren of eraan deel te nemen; en
 • Locatie-informatie inclusief informatie die we van uw apparaat doorkrijgen en waarmee we in staat zijn om voor u plaatselijke inhoud aan te bieden en u te helpen het gebruik van de Diensten te verifiëren. We kunnen een schatting maken over de locatie van uw apparaat met behulp van de informatie over de GPS-verbinding die uw apparaat gebruikt om uw zorgteam inzicht te verschaffen in uw revalidatie vanaf de behandeling, bijvoorbeeld inzicht in uw activiteitenniveau. Waar we locatiegegevens verzamelen via de App, zullen we u altijd een vraag stellen over het delen van uw locatie. Ook kunt u het delen van uw locatie op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw apparaat.

Als u een Professional of Toezichthouder in de gezondheidszorg of een Partner bent, kunnen we de volgende aanvullende informatie verzamelen (de onderstaande categorieën informatie worden niet verzameld van Patiënten):

 • Informatie werknemers inclusief identiteits- en contactinformatie van uw werknemers.
 • Praktijkinformatie inclusief gegevens met betrekking tot het management van een gezondheidszorgorganisatie zoals prestatiebeoordelingen en -cijfers, aantal geregistreerde patiënten, demografische informatie over personeel en patiënten en het aantal en soort aangeboden behandelingen en resultaten voor patiënten.

Geanonimiseerde gegevens

We verzamelen, gebruiken en delen geanonimiseerde gegevens over onze gebruikers voor en na de behandeling, zoals statistische en/of demografische gegevens, om ons en de externe partijen waarmee we samenwerken te helpen bij het verbeteren van bestaande technologieën en het ontwikkelen van geavanceerde nieuwe technologieën om de behandeling en zorg voor patiënten te verbeteren en de veiligheid van patiënten te ondersteunen.

Geanonimiseerde gegevens kunnen zijn afgeleid van persoonlijke gegevens waaruit identificatoren zijn verwijderd in combinatie met gegevens van andere gebruikers van onze Diensten omdat deze voldoende geanonimiseerd zijn zodat ze niet kunnen worden gebruikt om uw identiteit direct of indirect te onthullen. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld anonimiseren door uw niet-identificerende gegevens te combineren met die van andere Patiënten, waaronder:

 • uw gebruiksgegevens om het percentage gebruikers te berekenen dat een bepaalde functie binnen de App opent voor informatie over hoe we onze producten kunnen ontwikkelen en verbeteren;
 • gegevens over pijnscore en gezondheids-apps van derden na behandeling om Professionals en Toezichthouders in de gezondheidszorg en onze Partners te helpen de effectiviteit van de behandeling te beoordelen, gemiddelde revalidatietijden te berekenen en meer inzicht te krijgen in het revalidatieproces;
 • alle informatie die u verstrekt met betrekking tot de functie van medische behandelingen en/of hulpmiddelen, om onderzoeksinformatie te leveren aan externe organisaties waarmee we samenwerken om hen inzicht te verschaffen in de mate waarin hun hulpmiddelen, behandelingen of therapieën werken en hoe deze kunnen worden verbeterd om te informeren over de ontwikkeling van effectievere en veiligere behandelingen voor patiënten en om deze te verbeteren. Om statistische gegevens voor onderzoeksdoeleinden te produceren, inclusief voor gebruik en verwijzing in verband met klinische onderzoeken, wetenschappelijke artikelen, medische conferenties en gezondheidsrapportages en voor het ontwikkelen, trainen en verbeteren van analytische gezondheidszorgsystemen op basis van technologieën als automatisch leren of kunstmatige intelligentie.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, dit omvat onder andere:

 • Directe interactie: wanneer u zich registreert om onze Diensten te gebruiken, kunt u ons identiteit- en contactinformatie verstrekken. U kunt meer in gegevens verstrekken door informatie in te sturen via de App of het Dashboard, door te reageren op onderzoeken of door feedback te geven.
 • Geautomatiseerde technologieën of interactie: wanneer u communiceert met onze Diensten, verzamelen we automatisch technische gegevens over het apparaat dat u gebruikt, uw bladeracties en -patronen en (als u locatie delen inschakelt) locatiegegevens met behulp van cookies of andere vergelijkbare technologieën (wordt hieronder verder uitgelegd).
 • Integratie met gezondheids-apps van externe partijen: als u er, als hierom wordt gevraagd, voor kiest om de App toegang te geven tot andere gezondheidsgerelateerde apps die op uw apparaat staan geïnstalleerd, kunnen we de gegevens die deze gezondheids-app van externe partijen verzamelt, openen en gebruiken zoals hierboven gedefinieerd. U kunt dergelijke toestemming op elk gewenst moment uitschakelen in de instellingen van uw apparaat en/of via de betreffende toepassing van externe partijen.

Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en de doelen voor het verwerken van uw gegevens

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en zullen uw Persoonsgegevens nooit voor enig ander doel gebruiken dan volgens de wet en in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving rond Gegevensbescherming.

Algemene wettelijke gronden voor het verwerken van uw gegevens:

De meest algemene doelen waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en de wettelijke gronden die hieraan ten grondslag liggen, zijn de volgende:

 • ons in staat stellen het contract dat wij met u zijn aangegaan of zullen aangaan, uit te kunnen voeren om u de diensten en informatie te leveren die wij aanbieden via de Website, de App en het Dashboard (waar van toepassing), onderhevig aan onze EULA en Servicevoorwaarden met u en het verbeteren van deze diensten;
 • waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een externe partij) als commerciële organisatie met als doel het beheren en plannen van onze bedrijfsvoering en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overstijgen, in welk geval wij (onder voorwaarde van het te allen tijde beveiligen van onze informatie en op een manier die in verhouding staat tot uw privacyrechten en deze respecteert) uw persoonsgegevens die wij verzamelen in de uitvoering en/of de verbetering van onze bedrijfsvoering en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, inclusief voor:
  • het volgen van het downloaden van de App en gegevens van de Diensten;
  • het verbeteren van de lay-out en/of de inhoud van de pagina’s van de Website, App en/of Dashboard en het aanpassen hiervan voor gebruikers;
  • het identificeren van bezoekers van de Website en/of gebruikers van het Dashboard en de App;
  • het uitvoeren van analyses en onderzoek om de medische zorg en de behandeling van gezondheidsproblemen en aandoeningen verder te brengen en te verbeteren;
  • het analyseren van geaggregeerde en geanonimiseerde resultaatgegevens om aanbevelingen te kunnen doen voor trajecten van patiënten en technologie te ontwikkelen voor het automatiseren van begeleiding;
  • het voorspellen van de vraag naar diensten en het verkrijgen van inzicht in andere trends op het gebied van gebruik, waaronder welke functies gebruikers het meest gebruiken en het meest nuttig vinden en welke functies gebruikers van ons vragen. Dit gaat niet over het nemen van beslissingen over u - het gaat over het verbeteren van de Diensten die we u en andere gebruikers leveren. Er zijn te allen tijde strikte bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging van toepassing;
  • het oplossen van bugs binnen de Diensten; en
  • het oplossen van problemen en helpen bij vragen; of
 • waar we moeten voldoen aan juridische of wettelijke verplichtingen.

Wettelijke gronden voor het verwerken van gegevens uit speciale categorieën:

Door de aard van onze Diensten verzamelen en verwerken wij, als u een Patiënt bent die de App opent en gebruikt, bepaalde soorten gegevens over u die door de wet zijn aangemerkt als Gegevens uit speciale categorieën. Dit omvat informatie over uw gezondheid en andere medische gegevens, die wij verzamelen om onze Diensten effectief aan u aan te kunnen bieden. Om dergelijke gegevens wettelijk te kunnen verwerken, doen we dit alleen waar een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

A. Waar nodig met als doel preventieve of arbeidsgeneeskunde, medische diagnose, het voorzien in en beheren van gezondheidszorg en behandeling

Indien nodig voor het doel van:

 • preventieve of arbeidsgeneeskunde;
 • medische diagnose;
 • het voorzien in en beheer van gezondheidszorg en behandeling; of
 • het beheer van gezondheidszorgsystemen,

kunnen we uw gegevens uit speciale categorieën verwerken om de levering en verbetering van behandelingen te faciliteren die worden geleverd door Professionals en Toezichthouders in de gezondheidszorg die onze Diensten gebruiken (waarbij te allen tijde, waar van toepassing en geëigend, afdoende maatregelen zijn genomen om uw fundamentele rechten en belangen te beschermen door onherroepelijke anonimisering van uw gegevens).

B. Waar nodig omwille van het algemeen belang om een hoge standaard in kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg en medische apparatuur te waarborgen

Waar nodig omwille van het openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid om de hoge standaarden voor kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg en medische apparatuur te waarborgen, kunnen we uw gegevens uit de speciale categorie verwerken voor het doel van het verder brengen van onderzoek naar en inzicht in de effectiviteit van behandelingen voor medische aandoeningen en progressie van ziektes door onszelf en onze Partners (waarbij te allen tijde afdoende maatregelen zijn genomen om uw fundamentele rechten en belangen te beschermen door onder andere onherroepelijke anonimisering van uw gegevens indien van toepassing).

C. U ons expliciet toestemming heeft verleend voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Waar geen van de gronden zoals aangegeven onder A of B van toepassing is, en waar u expliciet toestemming heeft verleend voor de verwerking, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om:

 • uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg te voorzien van informatie over de voortgang van uw revalidatie en behandeling, bijvoorbeeld d.m.v. onderzoeksresultaten of vragenlijsten over symptomen; of
 • (altijd na het verwijderen van persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw naam, adres en contactinformatie) onze producten en diensten op het gebied van gezondheidszorg en onze systemen voor kunstmatige intelligentie te verbeteren, zodat we u en andere gebruikers nog betere gezondheidszorg kunnen leveren en het onderzoek naar zorg en voortgang van aandoeningen verder kunnen brengen. Dit gaat niet over het nemen van beslissingen over u - het gaat alleen over het verbeteren van onze producten, diensten en software zodat we u en andere gebruikers een betere ervaring kunnen bieden en helpen ons streven te verwezenlijken om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Er zijn te allen tijde strikte bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging van toepassing.

Geen algemene marketing naar Patiënten

Voor gebruikers die Patiënt zijn, om de chirurg, arts of andere professionals in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij uw zorg te helpen uw voortgang voor en/of na de behandeling beter te volgen, kan het voorkomen dat we u per e-mail, telefonisch of via de App verzoeken om een vragenlijst in te vullen of vragen te beantwoorden over de voortgang in uw behandel- en revalidatietraject. Zelfs als u de installatie van de App ongedaan maakt, kan het voorkomen dat we contact met u zoeken. Weet dat we alleen contact zullen opnemen met informatie met betrekking tot uw behandeling en uw gebruik van de Website en de App, ook om artikelen, verwijzingen of andere inhoud met u te delen die betrekking heeft op uw behandeling en waarvan wij denken dat deze nuttig voor u kan zijn. We zullen deze informatie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming en aanmelding gebruiken om u algemene marketinge-mails te zenden namens externe partijen.

Doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens zullen gebruiken

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zullen wij altijd vertrouwen op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

Grond 1: Het is nodig voor ons om een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan of zullen aangaan met u (zoals onze EULA, om de diensten te leveren die via de App ter beschikking worden gesteld).
Grond 2: Het is nodig voor onze legitieme belangen (of die van een externe partij) als commerciële organisatie voor het doel van het beheren en plannen van onze bedrijfsactiviteiten en uw belangen en fundamentele rechten wegen niet zwaarder dan deze belangen.
Grond 3: U hebt uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het relevante specifieke doel.
Grond 4: Het is nodig met als doel preventieve of arbeidsgeneeskundige, medische diagnose, het voorzien in en beheren van gezondheidszorg en behandeling.
Grond 5: Het is nodig omwille van het algemeen belang om een hoge standaard in kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg en medische apparatuur te waarborgen.
Grond 6: Het is nodig met als doel het voldoen aan een juridische of wettelijke verplichting.

De onderstaande tabel toont in meer detail sommige voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, voorbeelden van de doelen waarvoor deze gegevens worden gebruikt en op welk van de hierboven genoemde wettelijke gronden wij vertrouwen (op niet-uitputtelijke basis):

Doel/activiteit Soort gegevens Wat is de wettelijke grond voor het verwerken van uw gegevens
1 2 3 4 5 6
Het installeren van de App en zich registreren als nieuwe gebruiker van de App (als u Patiënt of professional in de gezondheidszorg bent), of uw werknemers als nieuwe gebruiker van het Dashboard (als u een Partner of een Professional of Toezichthouder in de gezondheidszorg bent)
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Aanmelden
 4. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid (alleen voor de App)
 5. Werknemer (alleen voor het Dashboard)
 6. Praktijk (alleen voor het Dashboard)
Het beheren van onze relatie met u, waaronder inbegrepen:
 • U in kennis stellen over wijzigingen in onze voorwaarden of het privacybeleid
 • U vragen een beoordeling te geven of een vragenlijst in te vullen
 • U voorzien van artikelen en nieuwsbrieven waarvan wij denken dat deze nuttig voor u kunnen zijn
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid (alleen voor de App)
 4. Overig gezondheid (alleen voor de App)
 5. Gezondheids-app van externe partij (alleen voor de App)
 6. Communicatie en gebruik App (alleen voor de App)
 7. Werknemer (alleen voor het Dashboard)
 8. Praktijk (alleen voor het Dashboard)
Als u een Patiënt bent, om u in staat te volgen uw revalidatieproces en gegevens m.b.t. activiteiten te volgen en erbij betrokken te blijven
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid
 4. Overige gezondheid
 5. Gezondheids-app van externe partij
 6. Communicatie en gebruik App
 7. Locatie
Als u een Patiënt bent, om de Professionals en Toezichthouders in de gezondheidszorg die verantwoordelijk zijn voor uw behandeling te voorzien van informatie over uw revalidatie en activiteiten om hen te informeren over uw zorg en voortgang en (daar waar u hier toestemming voor hebt gegeven) om coördinatoren van klinische onderzoeken of onderzoeksprojecten informatie over u te verstrekken
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid
 4. Overige gezondheid
 5. Gezondheids-app van externe partij
 6. Communicatie en gebruik App
 7. Locatie
Als u een Patiënt bent, voor het meten en analyseren van de effectiviteit van de behandeling die u krijgt en uw voortgang om u, uw Professional en Toezichthouders in de gezondheidszorg in staat te stellen inzicht te krijgen in uw voortgang en om professionals in de gezondheidszorg en Partners in staat te stellen de huidige effectiviteit en veiligheid te beoordelen van behandelingen en hulpmiddelen die worden gebruikt bij uw zorg.
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid
 4. Overige gezondheid
 5. Gezondheids-app van externe partij
 6. Communicatie en gebruik App
 7. Locatie
Om geanonimiseerde en geaggregeerde gegevenssets te produceren voor ons, Professionals en Toezichthouders in de gezondheidszorg en onze Partners om statistische onderzoeksgegevens af te leiden over de effectiviteit van medische hulpmiddelen, behandelingen en zorgpraktijken om:
 • de huidige effectiviteit en veiligheid van behandelingen en hulpmiddelen voor patiënten in het algemeen te monitoren;
 • het aanmaken van algoritmen voor machineleren mogelijk te maken ter verbetering van behandelingen en hulpmiddelen;
 • klinische onderzoeken en onderzoeksbladen te informeren; en
 • bestaande producten voor gezondheidszorg te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen.
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid
 4. Overige gezondheid
 5. App van externe partij
 6. Communicatie en gebruik App
 7. Locatie
Het gebruik van de gegevens door Professionals en Toezichthouders in de gezondheidszorg voor de klinische beoordeling van de aandoening van een patiënt en het revalidatieproces als onderdeel van het leveren van een zorgregime
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid
 4. Overige gezondheid
 5. Activiteit
 6. Communicatie en gebruik App
 7. Werknemer
 8. Praktijk
Gebruik van de gegevens door Professionals en Toezichthouders in de gezondheidszorg omwille van praktijkbeheer (in het belang van het faciliteren van disseminatie van managementinformatie, budgettering voor de praktijk, het vastleggen van activiteiten en betrokkenheid bij prestatiebeheer enz.)
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Behandelspecifiek m.b.t. gezondheid
 4. Activiteit
 5. Overige gezondheid
 6. Communicatie en gebruik App
 7. Werknemer
 8. Praktijk

Delen van informatie

Als u een Patiënt bent, kunnen we uw informatie, inclusief informatie die u instuurt naar de App, delen met:

 • uw aangewezen chirurg, arts of professional in de gezondheidszorg die verantwoordelijk is voor uw zorg en ander niet-klinisch gezondheidszorgpersoneel dat betrokken is bij het beheer van uw zorg, voor de hierboven uiteengezette doelen zodat zij inzicht krijgen in uw toestand en voortgang van de revalidatie en deze kunnen beoordelen. In overeenstemming met de voorwaarden van onze contractuele overeenkomsten met chirurgen, artsen en professionals in de gezondheidszorg zal uw chirurg, arts of professional in de gezondheidszorg wettelijk verplicht zijn deze informatie alleen in die mate te delen die nodig is om u uw behandeling te kunnen bieden;
 • onze Partners, om hen in staat te stellen bestaande technologieën en behandelingen te verbeteren en nieuwe en geavanceerde technologieën en behandelingen te ontwikkelen om patiënten effectievere en veiligere zorg te kunnen bieden;
 • leveranciers van registers voor het volgen van de voortgang na behandeling voor chirurgische implantaten of medische hulpmiddelen in gevallen waar individuele gebruikers hiermee apart hebben ingestemd;
 • indien vereist of geautoriseerd door een wet of wettelijk proces, zoals voor het ondersteunen van wethandhavingsinstanties bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en rechtbanken; en
 • externe partijen in verband met onderhandelingen voorafgaand aan een fusie, verkoop van onze bedrijfsmiddelen, financiering of acquisitie van een deel van ons bedrijf of het gehele bedrijf aan een andere onderneming (op dat punt zouden we alleen anonieme gegevens delen en niet uw persoonsgegevens).

In geval van een reorganisatie of verkoop aan een extern bedrijf gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die wij van u hebben, mogen worden overgedragen aan de gereorganiseerde organisatie of externe partij.

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als wij menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om fraude of cybercriminaliteit te voorkomen of om de Diensten of de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van iemand te beschermen.

We kunnen geaggregeerde statistieken vrijgeven over bezoekers van onze Website en gebruikers van de App en het Dashboard om onze diensten te beschrijven aan mogelijke partners, sponsors en hoogstaande externe partijen en voor andere wettelijke doeleinden; deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten.

Beveiliging

De beveiliging van alle persoonsinformatie die is gekoppeld aan onze gebruikers is voor ons van zeer groot belang. Er zijn beveiligingsmaatregelen van kracht om te beschermen tegen het verlies, verkeerd gebruik en het wijzigen van persoonsgegevens in ons beheer. Ons beveiligings- en privacybeleid wordt bijvoorbeeld regelmatig gecontroleerd en verbeterd waar nodig en alleen bevoegd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. Hoewel we niet kunnen waarborgen of garanderen dat verlies, verkeerd gebruik of wijziging van informatie nooit zullen plaatsvinden, stellen we redelijkerwijs alles in het werk om dit te voorkomen.

Vergeet hierbij niet dat het insturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van informatie die u instuurt via de Website, de App of het Dashboard niet garanderen zolang deze onderweg is via het internet. Daarom doet u dit ook op eigen risico.

U bent ervoor verantwoordelijk om uw wachtwoord vertrouwelijk te behandelen om toegang door onbevoegden tot uw persoonsgegevens te voorkomen. We vragen u ook uw wachtwoord met niemand te delen.

Gegevensopslag, beveiliging en overdracht

We streven ernaar uw gegevens te beveiligen en te beschermen door te waarborgen dat de juiste technologieën en processen worden gebruikt en gehandhaafd om toegang voor of vrijgave aan onbevoegden te voorkomen. We slaan al uw persoonsgegevens op beveiligde servers op.

Waar u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u op bepaalde gedeelten van de App of het Dashboard komt, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen. We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Uw persoonsgegevens die wij verzamelen, worden in het algemeen overgedragen naar en opgeslagen op beveiligde servers van een externe partij in het VK of binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dergelijke opslag is noodzakelijk om de informatie te verwerken. Waar uw gegevens worden verwerkt of opgeslagen buiten het VK of de EER, wordt gewaarborgd dat een vergelijkbare mate van bescherming aanwezig is door te verzekeren dat minimaal een van de volgende maatregelen is getroffen:

 • we dragen uw persoonsgegevens alleen over naar landen die worden geacht een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden volgens de Europese Commissie;
 • waar we gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen we specifieke contractuele voorwaarden gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als ze in de EER genieten; en
 • waar we aanbieders gebruiken uit de VS kunnen we gegevens aan hen overdragen als zij deel uitmaken van het Privacyschild, waardoor ze verplicht zijn vergelijkbare bescherming te bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.

Elke overdracht wordt geheel in overeenstemming met de wetgeving rond Gegevensbescherming uitgevoerd.

We versleutelen uw gegevens ten tijde van de overdracht naar en van de App en het Dashboard en in rust. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om te proberen toegang door onbevoegden te voorkomen. We verzekeren dat de omgevingen voor verwerking, analyse en onderzoek met betrekking tot geanonimiseerde gegevens en persoonsgegevens gescheiden omgevingen zijn en dat toegang tot deze gegevens beperkt wordt. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om te waarborgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Bewaren

We bewaren persoonsgegevens voor zo lang als nodig om onze producten te kunnen leveren en onze contracten met u te kunnen uitvoeren, om te voldoen aan de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of voor andere essentiële doelen zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Omdat de behoeften voor verschillende soorten gegevens kunnen verschillen in de context van verschillende producten, kunnen de daadwerkelijke bewaarperioden verschillen.

We kunnen na deze tijd ook zonder beperking geaggregeerde informatie over u bewaren voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van geaggregeerde gegevens die voor deze doeleinden zijn bewaard of gebruikt.

Uw rechten

De informatie die wij in dit gedeelte aanbieden, is een korte samenvatting van uw rechten onder de AVG en relevante plaatselijke wetgeving (zoals de Data Protection Act 2018 voor het VK) en u moet nog steeds de relevante wetgeving en richtlijnen van toezichthouders doornemen voor een volledige uitleg van deze rechten.

 • Het recht om te begrijpen hoe uw gegevens worden gebruikt: u heeft het recht om te weten hoe we uw persoonlijke informatie zullen gebruiken. Dit staat beschreven in dit Privacybeleid.
 • Het recht om toestemming in te trekken: in de mate waarin wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken door te e-mailen naar DPO@myrecovery.ai. Als u aanvullend toestemming hebt gegeven voor het delen van uw gegevens met een externe partij, heeft u het recht om deze toestemming op enig gewenst moment in te trekken door een e-mail te sturen. Het intrekken heeft geen effect op de wettelijkheid van enige verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming heeft ingetrokken;
 • Het recht op inzage: begrijpen welke informatie wij over u hebben en hier een kopie van opvragen (ook bekend als een Verzoek tot inzage). Opnamen van uw afspraken met ons en andere medische notities zijn toegankelijk via de App. Voor overige informatie kunt u een verzoek indienen per e-mail;
 • Het recht op rectificatie of wissen van persoonsgegevens: vraag ons om informatie te rectificeren waarvan u meent dat deze onjuist is of informatie te wissen die wij van u hebben. Dit is onderhevig aan beperkingen met betrekking tot onze verplichting om medische gegevens gedurende een voorgeschreven tijdperiode op te slaan;
 • Het recht op beperking van de verwerking of bezwaar tegen verwerkingsactiviteiten: vraag ons om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of maak bezwaar tegen onze verwerking van uw gegevens voor enig specifiek doel (gebaseerd op onze legitieme belangen);
 • Rechten met betrekking tot automatische besluitvorming: als we systemen gebruiken waarmee op automatische wijze beslissingen over u worden genomen, zullen we u inlichten over het bestaan van dergelijke systemen en de resultaten van dergelijke beslissingen en heeft u het recht om dergelijke beslissingen aan te vechten bij een menselijke beslisser;
 • Het recht op portabiliteit van gegevens: u kunt ons vragen om uw gegevens aangeleverd te krijgen onder uitoefening van dit recht; we zullen een uittreksel van uw gegevens doen toekomen in onze standaard indeling. We zullen echter geen herindeling, conversie of migratie uitvoeren van die gegevens naar andere systemen; en
 • Het recht van bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor marketing: voorkom het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Het recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder wanneer uw rechten geschonden kunnen zijn of niet op juiste wijze worden gerespecteerd

U kunt contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit voor België via:

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

U kunt ook contact opnemen met de Information Commissioner’s Office (de toezichthouder voor gegevensbescherming in het VK): Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk. Telefoon: +44 (0)303 123 1113 (lokaal tarief).

Cookies en andere technologieën

Wanneer u communiceert met de Diensten, proberen we die ervaring eenvoudig en betekenisvol te laten zijn. Wanneer u de Website bezoekt of de App of het Dashboard gebruikt, stuurt een webserver een cookie of andere vergelijkbare technologie naar uw computer of mobiele apparaat (afhankelijk van de situatie). Cookies zijn kleine stukjes informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden uitgegeven (afhankelijk van de situatie) wanneer u een website bezoekt of een mobiele App opent of gebruikt en die informatie opslaan en u soms volgen. Een aantal cookies dat wij gebruiken, wordt geplaatst voor de duur van de internet- of App-sessie en verloopt wanneer u de browser sluit of de App verlaat. Andere cookies worden gebruikt om uw gegevens te onthouden wanneer u terugkeert naar de Website, de App of het Dashboard en blijven langer staan.

De cookies en/of andere vergelijkbare technologieën die we gebruiken om informatie te verzamelen, zoals het soort internetbrowser of mobiel apparaat dat u gebruikt, een website waarvandaan u naar de Website, de App of het Dashboard bent gekomen, uw IP-adres en/of het besturingssysteem van uw computer of mobiele apparaat.

We gebruiken cookies om te onthouden dat u ons eerder hebt bezocht. Dit betekent dat we het aantal unieke bezoekers kunnen aangeven. Hiermee kunnen we:

 • verzekeren dat we voldoende capaciteit hebben voor het aantal bezoekers dat ons bezoekt;
 • elementen van de promotionele lay-out en/of inhoud van de pagina’s van de Diensten aanpassen; en
 • anonieme statistische informatie verzamelen over hoe u de Diensten gebruikt (inclusief hoeveel tijd u besteedt aan de Diensten en welke apparaten u gebruikt voor de toegang daartoe) en waar u vandaan komt als u naar de Diensten gaat, zodat we de Website kunnen verbeteren en te weten kunnen komen welke delen van de Diensten het meest populair zijn bij gebruikers.

Sommige van de cookies die de Diensten gebruiken, worden door ons geplaatst, andere door externe partijen die namens ons diensten leveren. Deze externe partijen hebben allemaal hun eigen cookiebeleid. Naarmate we wijzigingen doorvoeren in onze App en Diensten, is de lijst van externe partijen onderhevig aan wijzigingen. Op aanvraag is een courante lijst van externe partijen beschikbaar.

De meeste browsers voor het internet en mobiele apparaten accepteren cookies automatisch, maar als u dat liever hebt, kunt u uw browser zo instellen dat dit niet gebeurt of dat er, elke keer dat een cookie wordt geplaatst, een kennisgeving wordt getoond. U kunt ook meer te weten komen over cookies door naar de website ‘All About Cookies‘ te gaan. Daar vindt u aanvullende nuttige informatie over cookies en hoe u cookies kunt blokkeren met behulp van verschillende soorten browsers of mobiele apparaten.

Houd er echter rekening mee dat het kan gebeuren dat u, als u de cookies die de Diensten gebruiken blokkeert of verwijdert, niet alle onderdelen van de Diensten volledig kunt benutten.

Externe links

De Diensten kunnen van tijd tot tijd links naar externe websites bevatten. We hebben de inhoud van dergelijke websites niet gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud ervan.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid en overige informatie

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien; als we dit doen, kunnen we wijzigen welke soort(en) informatie we verzamelen, hoe we deze opslaan, met wie we deze delen en hoe we deze gebruiken. De meest courante versie van het beleid beheerst ons gebruik van uw informatie en zal altijd beschikbaar zijn via www.myrecovery.ai/privacy - raadpleeg deze pagina regelmatig voor de meest recente versie van ons Privacybeleid. Als we wijzigingen doorvoeren aan dit beleid waarvan wij, naar ons goeddunken, menen dat deze belangrijk is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een kennisgeving in de App of het Dashboard of per e-mail naar het aan uw account gekoppelde e-mailadres. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht worden, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan het herziene Privacybeleid.

Wij verzoeken u om vragen, zorgen of opmerkingen die u eventueel heeft over dit Privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens per e-mail te richten aan onze Functionaris gegevensbescherming (FG) op DPO@myrecovery.ai of te schrijven naar: Data Protection Officer (Functionaris gegevensbescherming), Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, Verenigd Koninkrijk