Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

A myrecovery elkötelezett aziránt, hogy az ellátásuk és kezelésük javításával minél több mozgásszervi betegséggel élő ember életét jobbá tegye. Közös platformot kínálunk a betegeknek, az egészségügyi szakembereknek, a tudományos élet résztvevőinek, az élettudományi vállalatoknak és a szabályozóknak, ahol haladást érhetnek el a csont- és izomrendszeri betegségben szenvedők ellátásában és terápiájában, ötvözve a legfejlettebb technológiát, az adatalapú tudást és a mozgásszervi betegségek terén szerzett szakértelmünket.

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme és az Ön magánszférájának tiszteletben tartása iránt. Fontosnak tartjuk a transzparenciát és az átláthatóságot, és szeretnénk, ha úgy érezné, az Ön kezében van a döntés és ha tisztában lenne azzal, hogyan kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szeretné, ha válogatás nélkül megosztanánk másokkal a személyes adatait, ezért a jelen tájékoztatóban bemutatjuk, hogyan gyűjtjük az adatokat, mire használjuk azokat, továbbá, hogy a személyes adataival összefüggésben Önnek milyen jogai vannak.

A jelen tájékoztatót időről időre felülvizsgálhatjuk. A jelentős módosításokról értesítjük Önt. A jelen Adatkezelési Tájékoztatót utoljára 2021. május 21-én frissítettük.

Kérjük, alaposan olvassa el a jelen tájékoztatót, hogy megértse az abban foglalt feltételeket és azt, hogy azok miként vonatkoznak Önre.

Ha kérdése van annak kapcsán, hogy hogyan kezeljük az Ön adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a DPO@myrecovery.ai címen.

Lényeges információk és bemutatkozás

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.myrecovery.ai webhelyre („Webhely”), az általunk kínált alkalmazásokra („Alkalmazás”), valamint az adott Alkalmazáshoz tartozó online dashboard portálra („Dashboard”) (együttesen „Szolgáltatások”) irányadó. A Szolgáltatásokat a Future Health Works Ltd („mi”, illetve a „mi” személyes névmás egyéb alakjai), (myrecovery kereskedelmi név alatt) üzemelteti közvetlenül vagy a nevében eljáró közreműködők segítségével. A Future Health Works Ltd Anglia és Wales területén 09336986 cégjegyzékszámon bejegyzett társaság, amelynek székhelye a Unit 2 Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP címen található.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) értelmében vett adatkezelőként járunk el, amikor Ön a Szolgáltatásainkat igénybe veszi (az adatkezelő annak a személynek vagy szervezetnek a jogi megnevezése, aki, illetve amely meghatározza, hogyan használják és kezelik az Ön adatait). Társaságunkat a 2018. évi adatvédelmi törvény (Data Protection Act 2018) alapján nyilvántartásba vette az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztosának Hivatala (Information Commissioner’s Office). Nyilvántartási számunk: ZA230517, amely megtekinthető online a www.ico.org.uk oldalon. Ezen a weboldalon a személyes adataival összefüggő jogairól is hasznos tanácsokat és információkat olvashat.

A Szolgáltatások elérésével és használatával Ön elfogadja és engedélyezi, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a Szolgáltatási Feltételeinkkel (az adott esetnek megfelelően: az Alkalmazás és a Webhely felhasználóinak szóló Szolgáltatási Feltételekkel, illetve a Dashboard felhasználóknak szóló Szolgáltatási Feltételekkel) és az Önre irányadó Végfelhasználói Szerződéssel („EULA”), valamint az utóbbinak hivatkozással részét képező további felhasználási feltételekkel összhangban gyűjtsük és felhasználjuk az adatait. A Szolgáltatások igénybevételével Ön hozzájárul, hogy az Önre vonatkozó adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük. Amennyiben nem ért egyet a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, az EULA-ban, illetve a Szolgáltatási Feltételekben foglaltakkal, úgy kérjük, mellőzze a Szolgáltatások használatát.

Kérjük, hogy alaposan olvassa el a jelen tájékoztatót és legyen tisztában azzal, hogy az – a lent meghatározott és jelen dokumentumban következetesen ekként hivatkozott különböző felhasználói kategóriákra figyelemmel – miként irányadó Önre:

 • Betegként, akinek a terápia részeként karitatív szervezet, a sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakember javasolta az Alkalmazás telepítését és használatát terápiát megelőző és azt követő ellátása és gyógyulása részeként, illetve akinek az előbbiek valamely klinikai vizsgálatban vagy kutatási projektben való részvétele keretében ajánlották az Alkalmazást;
 • olyan természetes személy Egészségügyi Szakember Felhasználóként („HCP”), aki az Alkalmazást és a Dashboardot betegek orvosi ellátásáért és kezeléséért felelős személyként alkalmazza – függetlenül attól, hogy ezt sebészi, orvosi minőségben vagy egyéb egészségügyi szakemberként teszi – az érintett betegek arra vonatkozó hozzájárulásával, hogy ellenőrizze az aktivitásukat és az Alkalmazásba általuk beküldött egyéb egészségügyi adatokat, amelyek információval szolgálnak a terápia előtti és utáni ellátásukhoz, illetve olyan klinikai vizsgálat vagy kutatási projekt lefolytatójaként használja az Alkalmazást, ahol a bevont alkalmazásfelhasználók hozzájárulásukat adták az orvostudományi vagy orvostechnikai eszközökre irányuló kutatáshoz;
 • olyan természetes vagy jogi személy Egészségügyi Tisztviselőként, amely, illetve aki egészségügyi intézmény és az ott dolgozó HCP-k irányításáért és felügyeletéért felelős, illetve aki egészségügyi szervezet munkavállalója, és a Dashboardon felhasználóként regisztrált abból a célból, hogy irányítsa és/vagy támogassa az orvosi ellátásban és terápiában részt vevő HCP-ket, valamint hogy a klinikai praxisában gyakorlati összefoglalókat és statisztikákat tekintsen meg, vagy olyan adminisztrátor, aki klinikai vizsgálatban vagy kutatási projektben vesz részt; vagy
 • jogi személy (vagy a nevében eljáró természetes személy) Partnerként, amely (aki) betegség kezelésével összefüggő kutatás-fejlesztésben vesz részt, ideértve a már létező technológiák továbbfejlesztését és új technológiák megalkotását is annak érdekében, hogy ezek javulást hozzanak a betegek kezelésében és ellátásában és támogassák a betegbiztonságot; e körbe tartozik továbbá, aki azért regisztrált felhasználóként a Dashboardra, hogy információt kapjon a Betegek egészségi állapota, illetve betegsége pre- és posztterápiás kezeléséről és a sebészek, orvosok és egyéb egészségügyi szakemberek által egy adott terápiában alkalmazott orvostechnikai eszközök vagy gyógyszerek használatáról és hatásosságáról;
 • Fenntartjuk a jogot, hogy – a Webhelyen lévő szöveg módosításával vagy az Alkalmazás vagy a Dashboard frissítésével – időről időre módosítsuk a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Milyen információkat gyűjthetünk Öntől?

Személyes adat alatt valamely természetes személyre vonatkozó olyan információ értendő, amely alapján az illető azonosítható („Személyes Adat”). Nem minősülnek személyes adatnak az olyan adatok, amelyekből elegendő információt távolítottak el vagy randomizáltak ahhoz, hogy többé – sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon – ne legyen lehetséges a természetes személyek azonosítása („Anonim Adat”).

Akkor gyűjtünk Önről adatokat, ha: a Webhelyünkön regisztrál, illetve használja azt, letölti és használja az Alkalmazást, vagy * igénybe veszi a Dashboardot.

A Szolgáltatások igénybevételekor Ön által beküldött alábbi típusú Személyes Adatokat gyűjthetjük, használhatjuk, tárolhatjuk és kezelhetjük: Személyazonosító adatok – ideértve az Ön vezeték- és keresztnevét, születési dátumát, nemét; amely adatait Ön a Webhelyen, az Alkalmazásban vagy a Dashboardon található űrlapok kitöltésével adja meg (akkor is, amikor a Szolgáltatások felhasználójaként regisztrál, azokon keresztül bármilyen anyagot feltölt vagy beküld, illetve amikor bármilyen információt igényel); Elérhetőség – többek között az Ön e-mail-címe és telefonszáma; Bejelentkezési adatok – többek között a fiókba való bejelentkezéssel kapcsolatos információk, úgymint felhasználóazonosító és jelszó; és Műszaki adatok – így olyan további adatok, amelyeket a Szolgáltatások elérésekor – a legtöbb korszerű webhelyhez és online alkalmazáshoz hasonlóan – sütik, illetve hasonló technológiák segítségével automatikusan gyűjtünk Önről (ezzel kapcsolatban további információt az „All About Cookies” elnevezésű weboldalon olvashat. Ilyen adat az Ön által használt internetböngésző vagy mobileszköz típusa, az az internetes oldal, ahonnan Ön a Webhelyre érkezett, az Ön IP-címe (az az egyedi cím, amellyel a számítógépe vagy mobileszköze azonosítható az interneten), illetve a számítógépe vagy mobileszköze operációs rendszere. Ebben a témában további részleteket olvashat a „Sütik és egyéb technológiák” című szakaszban.

Ha Ön Beteg:

Jobb és személyre szabottabb szolgáltatást és tájékoztatást tudunk nyújtani Önnek és a kezelését végző egészségügyi szakembereknek, ha további információt kapunk Önről és a gyógyulásáról, ennek köszönhetően pedig az egészségügyi szakemberek jobban az Ön egyéni igényeihez tudják igazítani az ellátását. Az alábbiakban meghatározott további adatokat gyűjthetjük (az egészségügyi adatokat is beleértve):

 • Kezelésspecifikus egészségügyi adatok – ideértve az Ön műtéti vagy (pre- és poszt-) terápiás adatait, így többek között a kezelése időpontját és részleteit, az Önnek biztosított orvostechnikai eszköz típusát és adatait, valamint az Ön ellátását végző teamre vonatkozó információt;
 • További egészségügyi adatok – így többek között az Önnel, a kezelésével, a gyógyulási folyamattal kapcsolatos adatok, beleértve a fájdalompontszámokat, az előírt gyakorlatok elvégzéséről szóló adatokat, valamint a felmérésekre és kérdőívekre adott válaszokat, továbbá minden egyéb tartalmat, amelyet Ön létrehoz és az Alkalmazásban közzétesz vagy oda feltölt (az utóbbi lehet videó, fénykép, hangfelvétel, üzenet, illetve egyéb anyag is);
 • Harmadik személyek egészségügyi alkalmazásaiból származó adatok – ideértve az olyan adatokat, amelyeket akként gyűjtünk, hogy – amennyiben Ön olyan Android vagy Apple eszközre telepíti az Alkalmazást, amelyen elérhető a Google Fit, illetve a HealthKit funkció – engedélyt kérünk, hogy a készülékén keresztül hozzáférjünk a harmadik személyek ilyen alkalmazásában tárolt adatokhoz, úgymint a testedzésre és a fizikai erőnlét szintjére vonatkozó adatokhoz. Az első alkalommal, amikor az ilyen tartalom engedélyezését kérjük, az eszköze felkínálja Önnek a lehetőséget, hogy hozzáférést adjon; azzal, hogy a megadott engedélyt az eszköz beállításainak módosításával később bármikor visszavonhatja. Ön nem köteles átadni ezeket az információkat. Amennyiben azonban úgy dönt, hogy nem adja át a kért információt, előfordulhat, hogy nem tudjuk majd maradéktalanul tájékoztatni Önt és az egészségügyi ellátását végző csapatot a kezelés utáni gyógyulásáról;
 • Kapcsolattartási és az Alkalmazás használatával összefüggő adatok – ideértve az Ön által a kapcsolattartás keretében beküldött információt, például a Szolgáltatásokkal vagy az azokon keresztül közzétett tartalommal kapcsolatos probléma bejelentését, érdeklődés, kifogások vagy észrevételek beküldését, továbbá az Ön által megtekintett videófelvételekből vagy az általunk kutatási céllal a Szolgáltatások keretében időnként elvégzett felmérésből származó információt (amennyiben Ön részt vesz ilyen felmérésben, illetve válaszol az ott feltett kérdésekre); és
 • Helymeghatározási adatok – így többek között az eszköze által megosztott adatok, amelyek segítségével az Ön földrajzi helyzete szempontjából releváns tartalmat tudunk Önnek kínálni, és amelyekkel hitelesíthető a Szolgáltatások igénybevétele. Az Ön földrajzi helyét az eszközéről az abban működő GPS-kapcsolati adatok segítségével valószínűsíthetjük, és ezzel lehetővé tesszük az Ön egészségügyi ellátását végző teamnek, hogy megfigyelje az Ön kezelést követő gyógyulását, például megismerje az aktivitási szintjét. Minden esetben, amikor az Alkalmazással helyadatokat gyűjtünk, rákérdezünk, hogy megosztja-e a tartózkodási helyét, azzal, hogy a helymegosztást bármikor letilthatja az eszköze beállítások menüjében.

Ha Ön HCP, Egészségügyi Tisztviselő vagy Partner, a fentieken kívül a következő adatokat is gyűjthetjük Önről (az alábbi adatfajtákat Betegektől nem gyűjtjük):

 • Munkavállalók adatai – ideértve a munkavállalói személyazonosító és kapcsolattartási adatait is. A munkavállalóit megfelelően, a GDPR rendelkezéseivel összhangban köteles tájékoztatni a személyes adataik kezeléséről.
 • Praxisra vonatkozó információk – többek között egy adott egészségügyi szervezet irányítására vonatkozó adatok, például teljesítményértékelések és minősítések, a betegregisztrációk száma, a személyzetre és a betegekre vonatkozó demográfiai adatok, valamint a felkínált kezelések száma és fajtája és az állapotjavulási eredmények.

Anonimizált adatok

A fentieken kívül anonimizált adatokat – például statisztikai, illetve demográfiai adatokat – gyűjtünk, használunk és osztunk meg a felhasználók pre- és posztterápiás állapota kapcsán, amelyek segítségével társaságunk és a velünk együttműködő harmadik személyek továbbfejleszthetik a már meglévő technológiákat és újakat alkothatnak azért, hogy javítsák a betegek kezelését és ellátását, továbbá, hogy fokozzák a betegbiztonságot.

Az anonimizált adatokat akként nyerjük, hogy az Ön azonosításra alkalmatlanná tett személyes adatait összekapcsoljuk a Szolgáltatásaink más felhasználóinak az adataiból létrehozott állománnyal, azzal azonban, hogy ezek nem minősülnek személyes adatnak, mivel megfelelően anonimizáltuk őket, és ekként nem használhatók arra, hogy azokból közvetlenül vagy közvetett módon meg lehessen állapítani az Ön személyazonosságát. Például úgy is anonimizálhatjuk az Önre vonatkozó adatokat, hogy az azonosítására nem alkalmas adatokat összesíthetjük más Betegek ilyen adataival, így többek között:

 • az Ön használati adatait – abból a célból, hogy kiszámítsuk az Alkalmazás adott funkcióját használó felhasználók számát, és tájékozódjunk, miként érdemes fejleszteni és javítani a termékeinket;
 • az Ön által a kezelést követően beküldött fájdalompontszámokat és a harmadik személyek egészségügyi alkalmazásából származó adatokat – azért, hogy ezzel könnyebbé tegyük a HCP-k, Egészségügyi Tisztviselők és a Partnereink számára az adott kezelés hatásosságának a felmérését, az átlagos gyógyulási idő kiszámítását, valamint a gyógyulási folyamat alaposabb megismerését;
 • az orvosi kezelések, orvostechnikai eszközök működésével összefüggésben Ön által beküldött bármilyen információt – annak érdekében, hogy kutatási adatokat továbbítsunk a velünk együttműködő harmadik személy szervezeteknek, és ezzel támogassuk őket annak a jobb megértésében, hogy mennyire hatásosan működik az általuk kínált eszköz, kezelés vagy terápia, és hogy az miként javítható olyan módon, hogy információt nyújtson a betegek hatásosabb és biztonságosabb kezeléséhez, és elősegítse azt; ezenkívül kutatási célú statisztikai adatokat is generálhatunk az ilyen információból annak érdekében, hogy azt klinikai vizsgálatban, tudományos cikkben, orvosi konferenciákon és egészségügyi jelentésekben felhasználjuk és arra ezek keretében hivatkozzunk; végezetül a gépi tanuláson, illetve mesterséges intelligenciát alkalmazó technológián alapuló elemző egészségügyi ellátórendszerek kialakításához, továbbképzéséhez és fejlesztéséhez is felhasználható az ilyen információ.

Hogyan gyűjtjük az Önre vonatkozó személyes adatokat?

Különböző módszerekkel gyűjtjük Öntől és Önről az adatokat. E módszerek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat: Közvetlen interakciók: a Szolgáltatásainkra történő regisztráció során lehetséges, hogy Ön megadja a személyazonosító adatait és az elérhetőségeit. Ezenkívül további adatokat is megadhat, ha az Alkalmazásba vagy a Dashboardra – felmérések kitöltésével vagy visszajelzés adásakor – információt küld be. Automatizált technológiák vagy interakciók: a Szolgáltatásaink használatakor felmerülő interakciók alkalmával automatikusan gyűjtjük az Ön által használt eszköz műszaki adatait, az Ön böngészési aktivitását és szokásait, továbbá, ha engedélyezte a helymegosztást, a helymeghatározási adatait – az alábbiakban részletezett – sütik, illetve más hasonló technológiák segítségével. * Harmadik személyek egészségügyi alkalmazásába való integráció: amennyiben a felkínált lehetőséget elfogadja, és az Alkalmazásnak engedélyezi, hogy hozzáférjen az eszközére telepített más egészségügyi vagy fitnesz alkalmazásokhoz, úgy a harmadik személyek egészségügyi alkalmazásaiból származó – ezen alkalmazások által a fent leírtak szerint gyűjtött – adatait szintén elérhetjük és használhatjuk. Az engedélyt bármikor visszavonhatja az eszköze beállításaiban, illetve a harmadik személy adott alkalmazásában.

Hogyan használjuk és milyen célból kezeljük az Ön Személyes Adatait?

Rendkívül komolyan vesszük a személyes adatai védelmét, és a Személyes Adatait minden esetben jogszerűen és az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban használjuk.

Az adatkezelés leggyakoribb jogalapjául szolgáló indokok

Az alábbiakban ismertetjük azokat a leggyakoribb célokat, amelyekre felhasználjuk az Ön személyes adatait, és azokat a jogalapokat, amelyek alapján megtehetjük ezt:

 • az Önnel kötött EULA-nkkal, Szolgáltatási Feltételeinkkel összhangban – az adott esetnek megfelelően – a Webhelyen, az Alkalmazáson és a Dashboardon keresztül kínált szolgáltatások nyújtása és információ biztosítása érdekében velünk kötött vagy kötendő szerződés teljesítése és e szolgáltatások javítása céljából;
 • üzletszerű tevékenységet folytató szervezetként a társaságunk (vagy harmadik személy) jogos érdekéből, szükség szerint azért, hogy képesek legyünk irányítani és tervezni a vállalkozási tevékenységünket, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezekkel a jogos érdekekkel szemben; azzal, hogy ilyen esetben (és a birtokunkban lévő információ mindenkori biztonságos megőrzése mellett, valamint az Ön magánélet védelméhez fűződő jogaival arányosan, azt tiszteletben tartva) az üzleti tevékenységünk végzése, illetve javítása, valamint új termékek és szolgáltatások megalkotása során többek között az alábbi célokból használhatjuk fel az Ön személyes adatait:
  • az Alkalmazás, illetve a Szolgáltatásokból adatok letöltésének ellenőrzése érdekében;
  • azért, hogy javítsunk a Webhely, az Alkalmazás és a Dashboard aloldalainak elrendezésén, illetve tartalmán, és ezeket a felhasználók igényeihez igazítsuk;
  • a Webhely látogatóinak és/vagy a Dashboard és az Alkalmazás felhasználóinak azonosításához;
  • azért, hogy elemezzük és felmérjük, hogyan lendíthetjük előre és miként javíthatjuk az egészségügyi állapotok és betegségek orvosi ellátását és kezelését;
  • összesített és anonimizált kimeneti adatok elemzéséhez abból a célból, hogy betegútra vonatkozó ajánlásokat fogalmazzunk meg és az eligazítás automatizálására alkalmas technológiát alkossunk;
  • annak érdekében, hogy előrejelzéseket adjunk egy szolgáltatás iránti igény tekintetében, és hogy megértsük az egyéb felhasználási trendeket, ezen belül azt, hogy a felhasználók mely funkciókat veszik igénybe a leggyakrabban, melyeket találják a leghasznosabbnak, illetve mire tartanak a leginkább igényt; azzal, hogy ennek során Önnel kapcsolatban semmilyen döntést nem hozunk – ez a cél kizárólag az Önnek és a többi felhasználónak kínált Szolgáltatások fejlesztésére irányul, mindenkor szigorú titoktartási és adatbiztonsági intézkedések mellett;
  • abból a célból, hogy elhárítsuk a Szolgáltatásokban rejlő hibákat; és
  • hibajavításra és segítségnyújtásra, ha Önnek kérdése támad; illetve
 • amennyiben jogszabályi vagy szabályozó hatósági előírásból fakadó kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges.

Jogalapok a Személyes Adatok Különleges Kategóriáinak kezelésére

Az általunk kínált Szolgáltatások jellegéből adódóan – amennyiben Ön Betegként használja az Alkalmazást – olyan adatokat gyűjthetünk és kezelhetünk Önnel kapcsolatban, amelyek jogi szempontból a Személyes Adatok Különleges Kategóriáiba sorolhatók. E körbe tartoznak az Ön egészségére vonatkozó és egyéb egészségügyi adatai, amelyeket azért gyűjtünk, hogy hatékonyan tudjuk nyújtani Önnek a Szolgáltatásainkat. Az adatkezelés jogszerűsége érdekében ezt minden esetben kizárólag valamely alábbi feltétel teljesülése esetén tesszük:

A. Amennyiben megelőző vagy foglalkozás-egészségügyi ellátás, orvosi diagnosztika, egészségügyi ellátás és kezelés végzése és koordinálása céljából szükséges

Olyan esetben, amikor közérdekből:

 • megelőző vagy foglalkozás-egészségügyi ellátásban,
 • orvosi diagnosztikában,
 • egészségügyi ellátás és kezelés végzése és koordinálása során, illetve
 • az egészségügyi ellátórendszer irányításához szükséges,

úgy az Önre vonatkozó Személyes Adatok Különleges Kategóriáit abból a célból kezelhetjük, hogy elősegítsük a Szolgáltatásainkat használó HCP-k és Egészségügyi Tisztviselők által végzett kezelést és annak fejlesztését, azzal, hogy az adott esetnek megfelelően mindenkor megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az adatai visszafordíthatatlan anonimizálásával megvédjük az Ön alapvető jogait és érdekeit.

B. Amennyiben az egészségügyi ellátásra és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó magas szintű minőségi és biztonsági előírások betartása közérdekéből szükséges

Amennyiben a közegészségügy terén közérdekből szükséges az egészségügyi ellátásra és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó magas szintű minőségi és biztonsági előírások betartása céljából, az Önre vonatkozó Személyes Adatok Különleges Kategóriáit kezelhetjük azért, hogy elősegítsük a kutatási célok megvalósítását, valamint hogy lehetővé tegyük az egészségügyi állapotokra irányuló kezelések hatásosságának és a betegségek progressziójának megismerését saját magunk és a Partnereink számára, azzal, hogy az adott esetnek megfelelően mindenkor megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az adatai visszafordíthatatlan anonimizálásával megvédjük az Ön alapvető jogait és érdekeit.

C. Ha Ön kifejezetten hozzájárult, hogy a személyes adatait ilyen célokból kezeljük

A fenti A. és B. pontban meghatározott jogalapok hiányában, amennyiben Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, úgy az Önre vonatkozó személyes adatokat arra is felhasználhatjuk, hogy:

 • a sebészét, orvosát vagy más egészségügyi szakembert – például felmérésből származó pontszámokkal vagy tünetekre vonatkozó felmérésekkel – tájékoztassuk arról, hogy hogyan halad az Ön gyógyulása és kezelése; illetve
 • (minden esetben a személyazonosításra alkalmas adatok, így például az Ön nevének, címének és elérhetőségének eltávolítását követően) fejlesszük az egészségügyi termékeinket és szolgáltatásainkat, valamint a mesterséges intelligenciával működő rendszereinket, és ennek köszönhetően magasabb színvonalú egészségügyi ellátást kínálhassunk Önnek és a többi felhasználónak, illetve további kutatásokat folytathassunk az ellátás és a betegség progressziója terén. Mindez nem jelenti azt, hogy Önnel kapcsolatban bármilyen döntést hozunk; célunk csupán a termékeink, szolgáltatásaink és szoftvereink fejlesztése annak érdekében, hogy Önnek és a többi felhasználónak még jobb felhasználói élményt nyújthassunk, és közelebb kerüljünk azon célkitűzésünk megvalósításához, hogy olcsóbbá és mindenki számára elérhetővé tegyük az egészségügyi ellátást. E körben mindenkor szigorú titoktartási és adatbiztonsági intézkedéseket hozunk.

Az általános marketingcélú megkeresés kizárása Betegek esetében

Amennyiben Ön „Beteg” kategóriába tartozó felhasználó, felvehetjük Önnel a kapcsolatot e-mailen, telefonon vagy az Alkalmazáson keresztül, és a kezelésével és a gyógyulásával összefüggésben felkérhetjük egy felmérés kitöltésére vagy kérdések megválaszolására, hogy ezzel megkönnyítsük az Ön ellátásában részt vevő sebész, orvos vagy egyéb egészségügyi szakember számára az Ön pre- és posztterápiás progressziójának nyomon követését. Akkor is megkereshetjük Önt, ha eltávolítja a már telepített Alkalmazást. Felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag olyan információt küldünk Önnek a kezelésével és a Webhely, illetve az Alkalmazás használatával kapcsolatban – ideértve a cikkek, ajánlások és a kezelésével összefüggő egyéb tartalmak megosztását is –, amely a megítélésünk szerint különösen releváns az Ön számára. Az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában harmadik személyek nevében nem küldünk Önnek általános marketingcélú e-mail-üzeneteket.

Személyes Adatait az alábbi célokra használjuk fel

Személyes adatait mindenkor az alábbi egy vagy több jogalap valamelyikének megfelelően kezeljük:

1. jogalap: Az adatkezelés az Önnel kötött vagy kötendő szerződés (például az Alkalmazásban kínált szolgáltatások nyújtásához az EULA) teljesítéséhez szükséges.
2. jogalap: Üzletszerű tevékenységet folytató szervezetként a társaságunk (vagy harmadik személy) jogos érdekéből, azért kezeljük az adatokat, hogy képesek legyünk irányítani és tervezni a vállalkozási tevékenységünket, feltéve, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezekkel a jogos érdekekkel szemben.
3. jogalap: Ön kifejezetten hozzájárult a személyes adatai meghatározott célból történő kezeléséhez.
4. jogalap: Az adatkezelés megelőző vagy foglalkozás-egészségügyi ellátás, orvosi diagnosztika, illetve egészségügyi ellátás és kezelés végzése és koordinálása céljából szükséges.
5. jogalap: Az adatkezelés közérdekéből szükséges az egészségügyi ellátásra és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó magas szintű minőségi és biztonsági előírások betartása miatt.
6. jogalap: Az adatokat jogszabályi vagy szabályozó hatósági előírásból fakadó kötelezettségünk teljesítése érdekében szükséges kezelni.

Az alábbi táblázat (a teljességi igénye nélkül) néhány példán keresztül részletesebben bemutatja a személyes adatok általunk gyűjtött fajtáit, valamint azokat a célokat, amelyek alapján azokat felhasználjuk, és hogy ennek során a fenti jogalapok közül melyekre támaszkodunk:

Cél/tevékenység Adat típusa Az adatkezelés jogalapja
1 2 3 4 5 6
Az Alkalmazás telepítése, illetve az Ön regisztrálása (amennyiben Beteg vagy egészségügyi szakember) az Alkalmazás, illetve a munkavállalói regisztrációja (amennyiben Partner, HCP vagy Egészségügyi Tisztviselő) a Dashboard új felhasználójaként.
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Felhasználóazonosító
 4. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok (csak az Alkalmazás esetében)
 5. Munkavállaló (csak a Dashboard esetében)
 6. Praxis (csak a Dashboard esetében)
Kapcsolattartás, így többek között:
 • értesítés a feltételeink vagy az adatkezelési tájékoztatónk módosításáról,
 • értékelés kérése vagy meghívás felmérésben való részvételre,
 • a megítélésünk szerint releváns cikkek és hírlevél küldése.
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok (csak az Alkalmazás esetében)
 4. További egészségügyi adatok (csak az Alkalmazás esetében)
 5. Harmadik személyek egészségügyi alkalmazása (csak az Alkalmazás esetében)
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata (csak az Alkalmazás esetében)
 7. Munkavállaló (csak a Dashboard esetében)
 8. Praxis (csak a Dashboard esetében)
Amennyiben Ön Beteg, annak lehetővé tétele, hogy nyomon kövesse a gyógyulását és az aktivitásával kapcsolatos adatokat, és a részvétele folyamatos maradjon
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok
 4. További egészségügyi adatok
 5. Harmadik személyek egészségügyi alkalmazása
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata
 7. Helymeghatározás
Amennyiben Ön Beteg, a gyógyulásával és aktivitásával kapcsolatos adatok átadása az Ön kezelését végző HCP-knek és Egészségügyi Tisztviselőknek, ekként tájékoztatva őket az Ön ellátásáról és állapotának progressziójáról, illetve Önre vonatkozó tájékoztatás a klinikai kutatás/klinikai vizsgálat koordinátorának (amennyiben Ön vizsgálati alanyként ehhez a hozzájárulását adta)
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok
 4. További egészségügyi adatok
 5. Harmadik személyek egészségügyi alkalmazása
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata
 7. Helymeghatározás
Amennyiben Ön Beteg, az elvégzett kezelés hatásosságának, illetve az állapotváltozásnak a mérése és elemzése, hogy Ön, az Ön ellátásáért felelős HCP és Egészségügyi Tisztviselő megismerje az Ön állapotváltozását, továbbá hogy a HCP-k és a Partnerek felmérhessék az Ön ellátásában alkalmazott terápiák és eszközök hatásosságát és biztonságosságát
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok
 4. További egészségügyi adatok
 5. Harmadik személyek egészségügyi alkalmazása
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata
 7. Helymeghatározás
Anonimizált és összesített adatállományok készítése társaságunk, a HCP-k, az Egészségügyi Tisztviselők és a Partnereink számára, az orvostechnikai eszközök, kezelések és ellátási gyakorlatok hatásosságára vonatkozó statisztikai kutatási adatok előállításához:
 • a betegeken alkalmazott kezelések és eszközök jelenlegi hatásosságának és biztonságosságának általános monitorozása céljából,
 • a kezelések és eszközök fejlesztését szolgáló gépi tanulási algoritmusok megalkotása érdekében,
 • tájékoztatási célból klinikai vizsgálatokhoz és kutatási folyóiratok részére, valamint
 • a meglévő egészségügyi termékek fejlesztése és újak megalkotása érdekében.
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok
 4. További egészségügyi adatok
 5. Harmadik személyek alkalmazása
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata
 7. Helymeghatározás
Az adatok HCP-k és Egészségügyi Tisztviselők általi felhasználása az ellátás keretében egy beteg állapotának és gyógyulásának klinikai értékelésére
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok
 4. További egészségügyi adatok
 5. Tevékenység
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata
 7. Munkavállaló
 8. Praxis
Az adatok HCP-k és Egészségügyi Tisztviselők általi felhasználása a praxismenedzsment keretében (a menedzsmentre vonatkozó információáramlás, a praxis költségvetési tervezése, a tevékenységek és részvétel teljesítménymenedzsment célú dokumentációjának stb. megkönnyítése érdekében)
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok
 4. Tevékenység
 5. További egészségügyi adatok
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata
 7. Munkavállaló
 8. Praxis
Személyes adatainak átadása és továbbítása lehetséges egyesülés, eszközértékesítés esetén, a vállalkozás teljes egészének vagy jelentős részének átruházásakor az ügyletben részt vevő harmadik személy(ek)nek
 1. Személyazonosító adatok
 2. Elérhetőség
 3. Kezelésspecifikus egészségügyi adatok
 4. Tevékenység
 5. További egészségügyi adatok
 6. Kapcsolattartás és az Alkalmazás használata
 7. Munkavállaló
 8. Praxis

Kikkel osztjuk meg a Személyes Adatait?

Amennyiben Ön Beteg, az Önre vonatkozó adatokat (így az Alkalmazásba beküldött adatait is) megoszthatjuk az alábbi felekkel:

 • az Ön kijelölt sebészével, orvosával vagy az ellátását végző egészségügyi szakemberrel, továbbá az ellátásában részt vevő nem klinikai egészségügyi dolgozóval, a fenti célokból, annak érdekében, hogy megismerjék és értékelhessék az Ön állapotát és gyógyulását, azzal, hogy a sebészekkel, orvosokkal és egészségügyi szakemberekkel kötött szerződéses megállapodásunkkal összhangban az Ön sebésze, orvosa, illetve az egészségügyi szakemberek ezen adatokat kizárólag az Ön kezeléséhez szükséges mértékben oszthatják meg;
 • a Partnereinkkel annak érdekében, hogy a meglévő technológiák és kezelések tovább gondolása mellett új, fejlett technológiákat és kezeléseket alkothassanak, és ezáltal a betegeknek felkínálhassák a hatásosabb és biztonságosabb ellátás lehetőségét;
 • nyilvántartásokkal, az állapotváltozás sebészi implantátumokra, illetve orvostechnikai eszközökre vonatkozó posztterápiás nyomon követése céljából, olyan esetekben, amikor az egyéni felhasználók ehhez külön hozzájárultak;
 • jogszabályi vagy eljárásban született előírás vagy felhatalmazás értelmében, például bűnüldöző szervekkel a feladataik ellátása során, illetve bíróságokkal; és
 • harmadik személyekkel, egyesülést, eszközértékesítést, vállalkozásunk más társaság általi részleges vagy teljes körű finanszírozását vagy felvásárlását megelőző tárgyalásokkal összefüggésben (ilyenkor kizárólag Anonim Adatokat, nem pedig az Ön személyes adatait adjuk át).

Amennyiben társaságunk szervezeti átalakításon esik át vagy harmadik személynek értékesítik, Ön hozzájárul, hogy a birtokunkban lévő, Önre vonatkozó személyes adatokat átadjuk az átszervezéssel létrejött jogi személy vagy a harmadik személy vevő részére.

Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogszabályi előírás alapján, illetve akkor is közölhetjük másokkal, ha a megítélésünk szerint ez csalás vagy kiberbűncselekmény megelőzéséhez vagy annak érdekében szükséges, hogy megvédjük a Szolgáltatásokat vagy bármely személy jogait, vagyonát vagy személyes biztonságát.

A Webhely látogatóira, illetve az Alkalmazás és a Dashboard felhasználóira vonatkozó összesített statisztikákat közölhetünk annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat bemutassuk a leendő partnereinknek, szponzorainknak és egyéb elismert harmadik személyeknek, illetve ezt egyéb jogszerű célokból is megtehetjük, azzal, hogy ezek a statisztikák nem tartalmaznak személyazonosításra alkalmas információt.

Biztonság

Kiemelten fontos számunkra a felhasználóinkkal kapcsolatos összes személyes adat biztonsága. Biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megelőzzük az általunk kezelt személyes adatok elvesztését, módosítását, illetve az azokkal való visszaéléseket. Többek között rendszeres időközönként felülvizsgáljuk és szükség szerint módosítjuk a biztonsági és adatkezelési szabályzatainkat, és a személyes adatokhoz kizárólag az arra jogosult munkatársaink férhetnek hozzá. Bár nem áll módunkban garantálni, hogy soha nem fordul elő adatvesztés, adatmódosítás vagy visszaélés, ugyanakkor minden tőlünk elvárható eszközzel törekszünk az ilyen esetek megelőzésére.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatok interneten való beküldése soha nem maradéktalanul biztonságos. Nem garantáljuk, hogy a Webhelyen, az Alkalmazáson vagy a Dashboardon keresztül Ön által beküldött információ az interneten zajló adatátvitel során biztonságban lesz. Az adatok beküldésével járó kockázat minden esetben Önt terheli.

Az Ön kötelezettsége, hogy bizalmasan kezelje a jelszavát, és megelőzze, hogy a személyes adataihoz bárki jogosulatlanul hozzáférjen. Kérjük, hogy a jelszavát ne hozza mások tudomására.

Az adatok tárolása, biztonsága és továbbítása

Elkötelezetten óvjuk az adatai biztonságát, és törekszünk arra, hogy megfelelő technológiákkal és folyamatokkal akadályozzuk meg a jogosulatlan hozzáférést, illetve közlést. A személyes adatait biztonságos szervereken tároljuk.

Amennyiben az Alkalmazás vagy a Dashboard egyes részeinek eléréséhez jelszót állít be, úgy az Ön felelőssége ezen jelszó bizalmas megőrzése. Kérjük, hogy a jelszavát ne hozza mások tudomására.

Az általunk gyűjtött személyes adatokat általában az Egyesült Királyságban vagy az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) található, harmadik személyek által üzemeltetett biztonságos szerverekre továbbítjuk és ott tároljuk. Az adatok tárolása szükséges az adatkezeléshez. Amennyiben az Önre vonatkozó adatokat az Egyesült Királyság vagy az EGT területén kívül kezeljük vagy tároljuk, úgy hasonló szintű védelemről gondoskodunk az alábbi garanciák legalább egyike révén:

 • a személyes adatait kizárólag olyan országokba továbbítjuk, amelyek az Európai Bizottság szerint megfelelő védelmi szintet biztosítanak a személyes adatok tekintetében,
 • szolgáltatók igénybevétele esetén alkalmazhatjuk az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket, amelyek az EGT-hez azonos védelmet nyújtanak a személyes adatoknak, és
 • amennyiben az Egyesült Államokban található szolgáltatókat veszünk igénybe, úgy az adatokat kizárólag akkor továbbíthatjuk nekik, ha részesei a Privacy Shield megállapodásnak, amely hasonló szintű védelmet ír elő az Európa és az Egyesült Államok között megosztott személyes adatok számára.

Az adattovábbítást az adatvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával végezzük.

Az adatai titkosítást követően továbbíthatók az Alkalmazásba és a Dashboardra, illetve onnan máshová, továbbá azok nyugalmi állapotban is titkosítva vannak. A jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében a beérkező adatokra szigorú eljárásokat és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Gondoskodunk arról, hogy az anonimizált adatok és a személyes adatok kezelésére, elemzésére és kutatására szolgáló környezet elkülönüljön, és az adatokhoz korlátozottan lehessen csupán hozzáférni. Minden indokoltan elvárható intézkedést meghozunk azért, hogy biztosítsuk az adatai biztonságos és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban történő kezelését.

Adatmegőrzés

A személyes adatokat addig őrizzük, amíg az a termékeink szolgáltatásához és az Önnel létrejött szerződésünk teljesítéséhez, a gyűjtésük szerinti vagy egyéb lényeges célokra – úgymint a jogi kötelezettségeink teljesítése és az általunk kötött megállapodások érvényesítése – szükséges. A tényleges őrzési idők változók lehetnek, mivel ezen igények egyes adattípusoknál, a különféle termékek tekintetében eltérhetnek.

Ezen idő leteltét követően, időkorlát nélkül is tárolhatjuk az összesített adatokat kutatási célból, illetve azért, hogy azok segítségével fejleszthessük és javíthassuk a szolgáltatásainkat. Az ilyen célból őrzött és felhasznált összesített adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására.

Az Ön jogai

A jelen szakaszban közölt tájékoztatás az Önt a GDPR és az irányadó helyi jogszabályok (például az Egyesült Királyság 2018. évi adatvédelmi törvénye/Data Protection Act 2018) alapján megillető jogok rövid összefoglalója. Ennek megfelelően az alábbiak nem helyettesítik az e jogok teljes körű leírását tartalmazó irányadó jogszabályok és szabályozó hatósági iránymutatások ismeretét.

 • Az adatok felhasználására vonatkozó tájékoztatás joga. Ön jogosult megismerni, miként használjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat. A személyes adatok felhasználását a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban mutatjuk be;
 • A hozzájárulás visszavonásának joga. Amennyiben az adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja a DPO@myrecovery.ai címre küldött nyilatkozattal. Amennyiben ahhoz is hozzájárult, hogy az adatait harmadik személyeknek átadjuk, úgy ezt a hozzájárulást is bármikor visszavonhatja e-mailben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
 • Hozzáférési jog. Megismerheti az Önre vonatkozó, birtokunkban lévő adatokat és azokról másolatot kérhet (a kérelem elnevezése: az érintett hozzáférési kérelme). Egyéb tájékoztatást e-mailben kérhet;
 • Az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítéséhez való jog. Kérheti, hogy helyesbítsük az Ön megítélése szerint pontatlan adatokat, illetve kérheti az általunk tárolt, Önre vonatkozó adatok törlését is, azzal, hogy a kérését az egészségügyi adatok meghatározott időtartamú tárolására vonatkozó kötelezettségünk korlátaira figyelemmel tudjuk teljesíteni;
 • Az adatkezelés korlátozásának joga. Kérheti, hogy korlátozzuk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését, illetve tiltakozhat az adatai bármilyen meghatározott célú kezelése ellen;
 • Automatizált döntéshozatallal összefüggő jogok. Amennyiben az Önre vonatkozó döntések meghozatalához automatizált módon működő rendszereket alkalmazunk, úgy ezek létéről és a döntések eredményéről tájékoztatjuk Önt, Ön pedig jogosult arra, hogy emberi döntéshozónál kifogást emeljen az ilyen döntésekkel szemben;
 • Az adathordozhatósághoz való jog. Kérheti, hogy az adatait e jogának gyakorlásához adjuk át, azzal, hogy az általunk nyilvántartott adatai kivonatát szabványos formátumban adjuk át, és nem formázzuk, konvertáljuk át vagy migráljuk ezen adatokat más rendszerekbe; és
 • Tiltakozáshoz való jog az adatok marketingcélú felhasználásával szemben. Ön megakadályozhatja, hogy a személyes adatait közvetlen üzletszerzési célra használjuk.

Ezenkívül felkeresheti az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztosának Hivatalát is (Information Commissioner’s Office). Címe: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF; telefonszáma: 0303 123 1113 (nemzetközi tarifával hívható).

Sütik és egyéb technológiák

Szeretnénk, ha egyszerűnek és hasznosnak találná a Szolgáltatásokat az azokkal történő interakció során. Amikor Ön ellátogat a Webhelyre vagy belép az Alkalmazásba vagy a Dashboardra, illetve használja ezeket, egy webes szerver sütit helyez el vagy hasonló technológiát alkalmaz – az adott esetnek megfelelően – az Ön számítógépén vagy mobileszközén. A sütik olyan kis információcsomagok, amelyek akkor kerülnek – az adott esetnek megfelelően – az Ön számítógépére, illetve mobileszközére, amikor Ön ellátogat egy webhelyre vagy belép egy mobilalkalmazásba, illetve használja azt. A sütik információ tárolnak és időnként nyomon is követik azt. Az általunk használt sütik egy része kizárólag addig marad az eszközön, amíg tart a munkamenet az interneten vagy az Alkalmazásban, és törlődik az eszközről a böngésző bezárásakor, illetve amikor Ön kilép az Alkalmazásból. Más sütik arra szolgálnak, hogy emlékezzenek Önre, amikor visszatér a Webhelyre, az Alkalmazásba vagy a Dashboardra. Ezek a sütik tovább maradnak az eszközön.

Az általunk alkalmazott sütik, illetve hasonló technológiák adatokat gyűjtenek, így például megismerhetjük az Ön által használt internetböngésző vagy mobileszköz típusát, azt az internetes oldalt, ahonnan Ön a Webhelyre, az Alkalmazásba vagy a Dashboardra érkezett, az Ön IP-címét, illetve a számítógépe vagy mobileszköze operációs rendszerét.

A sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzék az Ön nálunk tett korábbi látogatását. Ez azt jelenti, hogy megállapíthatjuk, hány egyedi látogató járt nálunk. Ennek segítségével:

 • ellenőrizhetjük, kellő erőforrással rendelkezünk-e a hozzánk ellátogató felhasználók száma alapján;
 • személyre szabhatjuk a Szolgáltatásokon kínált oldalak promóciós elrendezését, illetve tartalmát; és
 • anonim statisztikai adatokat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatásokat (ideértve az ott töltött időt és azt is, hogy milyen eszközről éri el azokat), honnan érkezett a Szolgáltatásokba, és ekként továbbfejleszthetjük a Webhelyet, illetve megtudhatjuk, hogy a Szolgáltatások mely részei a legnépszerűbbek a felhasználók körében.

A Szolgáltatások által használt egyes sütiket mi helyezzük el, míg másokat olyan harmadik személyek használnak, akik a nevünkben nyújtanak szolgáltatásokat. Az ilyen harmadik személyek saját sütiszabályzatot alkalmaznak. Az Alkalmazás és a Szolgáltatások módosítása esetén változhat e harmadik személyek köre is. A harmadik személyekről vezetett naprakész listát kérés esetén megküldjük Önnek.

A legtöbb internetes és mobileszközön használt böngésző automatikusan fogadja a sütiket, ezt azonban választása szerint módosíthatja a böngészőben, és beállíthatja a sütik blokkolását, illetve kiválaszthatja, hogy a sütik elhelyezéséről minden alkalommal értesítést kapjon. A sütikről és azok különböző böngészőn vagy mobileszközön történő letiltásáról az „All About Cookies” webhelyen még több hasznos információt megtudhat.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy a Szolgáltatásokban alkalmazott sütik letiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy nem tudja majd maradéktalanul használni a Szolgáltatásokat.

Külső hivatkozások

A Szolgáltatások időről időre tartalmazhatnak külső webhelyekre mutató hivatkozásokat. Az ilyen webhelyek tartalmát nem ellenőriztük, és az ott közzétett adatkezelési tájékoztatóért, illetve tartalomért nem vállalunk felelősséget.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása és további információk

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről időre felülvizsgálhatjuk, és ennek során módosíthatjuk az általunk gyűjtött adatok körét, a tárolásuk módját, valamint azt, hogy milyen címzettekkel osztjuk meg és hogyan használjuk azokat. Az Önre vonatkozó adatok használatára a tájékoztató legfrissebb verziója az irányadó, amely minden esetben elérhető a www.myrecovery.ai/privacy oldalon. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és ellenőrizze az adatkezelési tájékoztatónk legfrissebb verzióját. Amennyiben olyan módosítást hajtunk végre a jelen Adatkezelési tájékoztatón, amely a saját kizárólagos megítélésünk szerint lényegesnek minősül, úgy erről az Alkalmazáson vagy a Dashboardon keresztül továbbított értesítésben vagy a fiókjához tartozó e-mai-címre küldött üzenetben tájékoztatjuk. Ha a szolgáltatásainkba az ilyen módosítások hatálybalépését követően is belép, illetve használja azokat, azzal elfogadja, hogy a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak kötelezők Önre nézve.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összefüggésben felmerült kérdéseivel, kifogásaival és észrevételeivel, valamint a személyes adatait érintő kéréseivel forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a DPO@myrecovery.ai e-mail-címen vagy levélben a Data Protection Officer, Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP címen.