Az Alkalmazás és a Webhely felhasználóinak szóló Szolgáltatási Feltételek

Lényeges információk és bemutatkozás

A jelen feltételekben szabályozzuk a webhelyünkön („Webhely”) és az általunk kínált bármely mobilalkalmazásban („Alkalmazás”) nyújtott szolgáltatásokat. A Webhelyet és az Alkalmazást a („mi”, illetve a „mi” személyes névmás egyéb alakjai) Future Health Works Ltd üzemelteti közvetlenül vagy a nevében eljáró közreműködők segítségével. Cégünk Angliában bejegyzett társaság (limited company). Cégjegyzékszámunk: 09336986, székhelyünk: Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, United Kingdom. Adószámunk: 209 2001 57.

Azért alkottuk meg az Alkalmazást, hogy annak segítségével a betegek nyomon tudják követni a kezelésükkel és gyógyulásukkal kapcsolatos információkat, ideértve a klinikai vizsgálatban és kutatási projektekben történő, valamint olyan felhasználást is, amelynek keretében az adatokat megoszthatják a kezelésükben részt vevő, illetve az egészségügyi ellátás javítására irányuló új és létező technológiák fejlesztésével foglalkozó egészségügyi partnerekkel. A partnereink többek között egészségügyi szakemberek, kutatócégek, gyógyszeripari vállalatok és orvostechnikaieszköz-gyártók.

Az Alkalmazás, valamint a Webhelyen és az Alkalmazásban kínált szolgáltatások („Szolgáltatások”) használatát a jelen feltételek alapján engedélyezzük Önnek, és bármelyik Szolgáltatás igénybevételével ezeket a feltételeket Ön elfogadja. Az Alkalmazásba, illetve az azon vagy a Webhelyen keresztül beküldött, Önre vonatkozó személyes adatok felhasználására Adatkezelési Tájékoztatónk az irányadó, amelyben leírjuk, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Az Alkalmazásra ezenkívül vonatkozik a Végfelhasználói Szerződésünk („EULA”) is, és Ön vállalja, hogy az Alkalmazást kizárólag ezekkel a feltételekkel összhangban használja. Az Alkalmazás használatára irányadók lehetnek továbbá azon harmadik személy szolgáltatók feltételei, illetve szabályzatai is, akiknek a webhelyéről vagy felületéről Ön letöltötte az Alkalmazást. Az Alkalmazás tulajdonjoga mindenkor minket illet meg. A jelen feltételeket időről időre felülvizsgálhatjuk. A jelentős módosításokról értesítjük Önt. Az Alkalmazás és a Webhely felhasználóinak szóló jelen szolgáltatási feltételeket utoljára 2021. május 21 frissítettük.

Az üzleti, egészségügyi szakember vagy partner felhasználókra különálló és eltérő feltételrendszer irányadó.

Regisztráció

Kizárólag abban az esetben használja az Alkalmazást, ha:

 • a sebésze, orvosa, illetve más egészségügyi szakember javasolta az Alkalmazás telepítését és használatát a terápiát megelőző és azt követő ellátása és gyógyulása részeként, ha Önnek valamely klinikai vizsgálatban vagy kutatási projektben való részvétele során ajánlották az Alkalmazást, illetve ha karitatív szervezettől kapta az ajánlást;
 • vállalja, hogy az Alkalmazást a jelen feltételekkel összhangban tölti le és használja;
 • vállalja, hogy a sebészének, orvosának vagy egyéb egészségügyi szakembernek megadja az e-mail-címét és a telefonszámát, valamint hozzájárul, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben azt mi is megismerhessük; továbbá
 • tudomásul veszi, hogy az Alkalmazást kizárólag a 13 évesnél idősebb személyeknek szántuk. Az Alkalmazás használatával Ön megerősíti, hogy megfelel ennek az előírásnak, és hogy amennyiben még nem töltötte be a 18. évét, úgy az Alkalmazás használatát a szülője vagy gondviselője előzetesen engedélyezte.

Az e-mail-címe és telefonszáma megadását követően egy linket tartalmazó e-mailt fog kapni, ahonnan letöltheti az Alkalmazást, továbbá küldünk Önnek egy SMS-t is, amely a PIN-kódját tartalmazza. A PIN-kódot az Ön kizárólagos használatára szántuk. Kérjük, hogy azt ne hozza mások tudomására.

Az Alkalmazás letöltésekor létre kell hoznia egy fiókot, amit az Alkalmazásban található fiókregisztrációs űrlap kitöltésével végezhet el. Ehhez meg kell adnia a nevét és az e-mail-címét, valamint az SMS-ben kapott PIN-kódot. A regisztrációt csak egyszer kell elvégeznie. A regisztráció során pontos, hiánytalan és naprakész adatokat kell megadnia. A velünk közölt adatokért Ön felelős.

Jelszó

A fiókja regisztrációjakor létre kell hoznia egy jelszót.

A jelszavát mindenkor bizalmas módon köteles kezelni, és azt kizárólag arra használhatja, hogy belépjen a fiókjába és használja azt. A Webhelyünk és Alkalmazásunk irányadó szolgáltatásleírásában szereplő kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a fiókjához felhasználóként kizárólag Ön férhet hozzá, és ennek megfelelően a jelszavát nem hozhatja mások tudomására.

Kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen minket, ha észleli, hogy a fiókját jogosulatlanul használták vagy a jelszava nem működik megfelelően (ezzel kapcsolatban további információt lentebb a „Kapcsolatfelvétel” című részben olvashat). Úgy tekintjük, hogy a feltételeket Ön szegte meg, illetve a fiókot Ön használta, ha a jelen feltételeket olyan személy szegi meg és/vagy az Önhöz tartozó fiókot olyan személy használja, akinek Ön adta át a jelszavát; azzal, hogy mindez nem mentesíti Önt a velünk szemben fennálló kötelezettségei alól.

Az Alkalmazásban nem adunk orvosi tanácsot

Az Alkalmazást és a Webhelyet kizárólag általános tájékoztatás céljából biztosítjuk, azzal, hogy az nem nyújt orvosi tanácsot. Az Alkalmazásban, illetve a Webhelyen szereplő információt edukációs anyagnak szántuk, és az nem használható bármely konkrét személy terápiájára vonatkozó ajánlásként. Az Alkalmazás használata nem létesít közöttünk orvos-beteg kapcsolatot.

Bár törekszünk arra, hogy az esetleges egyéni körülményeire támaszkodva személyre szabjuk az Ön felhasználói élményét, az Alkalmazás nem helyettesítheti az Ön kórtörténetét ismerő egészségügyi szakember által adható szakszerű orvosi javaslatot, felállítható diagnózist és előírható terápiát, továbbá nem szolgálhat alapul az Ön egészségével kapcsolatos döntések meghozatalához. Az Alkalmazás kizárólag általános betegadatokat kezel, amelyek nem használhatók Önre vonatkozó egyedi diagnózis felállításához vagy egyedi terápia előírásához. Ezeket ugyanis kizárólag az Ön sebésze, orvosa, illetve más egészségügyi szakember teheti meg.

Ez az Alkalmazás semmilyen egészségügyi szakember esetén nem használható egyedüli kapcsolattartási vagy részvételre szolgáló eszközként. Az Alkalmazás használata során Ön továbbra is az általuk előírt módon köteles tartani a kapcsolatot az egészségügyi szakemberekkel. Amennyiben az Alkalmazás bármely része bármilyen időszakra elérhetetlenné válik, a megszokott és a kezeléséhez szükséges módon más, arra alkalmas csatornán továbbra is tartsa a kapcsolatot az ellátásáért felelős egészségügyi szakemberrel. A fentiek Ön általi elmulasztásáért nem vállalunk felelősséget.

Soha ne hagyja figyelmen kívül és ne is halogassa a terápia kiválasztása során a szakszerű orvosi tanácsot csak azért, mert az Alkalmazás vagy a Webhely használatakor megtudott vagy látott valamit. A gyógyulási folyamat alatt is a kapott utasításnak megfelelően tartsa a kapcsolatot a sebészével, orvosával vagy más egészségügyi szakemberrel, és mindig kérje ki a tanácsukat, mielőtt az Alkalmazásból származó információ alapján bármilyen döntést hoz.

Az Ön sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakember által az Alkalmazáson keresztül vagy egyéb módon közölt orvosi tanácsért nem vállalunk felelősséget.

Tudomásunk szerint az Alkalmazásban és a Webhelyen található anyagok szerzői a közzétett információt elvárható precizitással alkották meg, ugyanakkor ezt nem az Ön különös és egyéni igényeihez igazodva tették. A jelen feltételek kifejezett rendelkezése hiányában semmiféle szavatosságvállaló nyilatkozatot nem teszünk arra vonatkozóan, hogy Webhelyen szereplő tartalom pontos, teljes körű, naprakész, helytálló, megbízható, sértetlen, megfelelő minőségű, adott célra alkalmas vagy eredeti, továbbá a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben ezennel kizárunk minden vélelmezett szavatosságot, kondíciót és egyéb feltételt, továbbá nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért, illetve károkért, amelyek abból erednek, hogy Ön vagy bárki más használta a Webhelyet vagy az ott közölt tartalomra hagyatkozott.

Nem terhel minket felelősség a sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakemberek, illetve az Ön bevonásával zajló kutatási projektek vagy klinikai vizsgálatok adminisztrátoraként eljáró személyek által tett intézkedésekért, meghozott döntésekért, illetve közölt javaslatokért. Nem vezetünk nyilvántartást, így nem ellenőrizzük az Alkalmazáson keresztül az Ön, az Ön sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakemberek, illetve az Ön bevonásával zajló kutatási projektek vagy klinikai vizsgálatok adminisztrátoraként eljáró személyek által beküldött adatokat, és arra kötelesek sem vagyunk.

A Szolgáltatás módosítása

Mivel az Alkalmazásban kínált szolgáltatások folyamatos felülvizsgálata és frissítése az üzletpolitikánk része, fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk az Alkalmazást, a Webhelyet, illetve a jelen feltételeket.

A Szolgáltatás felfüggesztése, felmondás

Javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése vagy a tartalom, illetve funkciók frissítése vagy fejlesztése céljából időről időre – előzetes értesítéssel vagy anélkül – átmenetileg, részben vagy egészben felfüggeszthetjük valamelyik szolgáltatást, illetve a Webhely/Alkalmazás egy részét. Amennyiben az Alkalmazás bármilyen időszakra elérhetetlenné válik, a megszokott és a kezeléséhez vagy a klinikai vizsgálatban való részvételéhez szükséges módon más, arra alkalmas csatornán továbbra is tartsa a kapcsolatot a sebészével, orvosával vagy az ellátásáért felelős más egészségügyi szakemberrel, illetve azzal a személlyel, aki az adminisztrátora annak a klinikai vizsgálatnak vagy kutatási projektnek, amelyben Ön az Alkalmazáson keresztül részt vesz. Ez az Alkalmazás a sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakember, illetve kutató esetén sem használható egyedüli kapcsolattartásra szolgáló eszközként.

A közöttünk létrejött szerződést („Szerződés”) előzetes értesítéssel vagy anélkül felmondhatjuk, illetve felfüggeszthetjük és/vagy megszüntethetjük bármelyik Szolgáltatást, illetve az Ön fiókjának használatát, ha Ön megszegte az itt rögzített bármely feltételt.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megvonjuk Öntől az Alkalmazás használatát, amennyiben – a sebészével, orvosával vagy más egészségügyi szakemberrel, illetve az Ön bevonásával zajló klinikai vizsgálat vagy kutatási projekt adminisztrátorával folytatott egyeztetést követően – úgy ítéljük meg, hogy az Alkalmazás többé nem felel meg az Ön egészségügyi szükségleteinek. Ön vállalja, hogy felhagy az Alkalmazás használatával, ha a sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakember arról tájékoztatja Önt, hogy az többé nem felel meg Önnek.

A jelen feltételek Ön általi megszegése esetén meghozhatjuk az általunk megfelelőnek tartott intézkedéseket. Szerződésszegése esetén – értesítéssel vagy anélkül – az alábbi lépéseket tehetjük meg, akár együttesen is:

 • figyelmeztethetjük Önt,
 • azonnal, ideiglenes jelleggel vagy tartósan eltávolíthatjuk az Ön által beküldött bármely tartalmat,
 • azonnal, ideiglenes jelleggel vagy tartósan megvonhatjuk Öntől a jogot bármely Szolgáltatás használatára,
 • jogi eljárást kezdeményezhetünk Önnel szemben a szerződésszegésből eredő érvényesíthető veszteségeink és káraink megtérítése iránt, és/vagy
 • az összes érdemi információt átadhatjuk a bűnüldöző hatóságoknak, ha ez a megítélésünk szerint szükséges.

A fent ismertetett jogok együttesen is érvényesíthetők és a felsorolás nem kimerítő; amennyiben megítélésünk szerint szükséges, egyéb módon is felléphetünk Önnel szemben.

Bármely Szerződés vagy Szolgáltatás vagy a fiókja bármilyen okból történő felmondása esetén:

 • azonnali hatállyal megszűnik a feltételekben Önnek biztosított minden jog,
 • Ön haladéktalanul és teljesen köteles felhagyni az Alkalmazás használatával, és köteles azt törölni, illetve eltávolítani a birtokában lévő összes eszközről,
 • az Ön kötelezettsége felkeresni a sebészét, orvosát és azokat az egészségügyi szakembereket, akikkel az Alkalmazáson keresztül tartja a kapcsolatot, és tájékoztatni őket, hogy többé nem elérhető az Alkalmazáson keresztül,
 • továbbá köteles nekünk megfizetni minden fennálló tartozását.

Hozzáférés az Alkalmazáshoz és a webhelyünkhöz

Az Alkalmazás és/vagy a Webhely használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatónkban foglalt feltételeket.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhelyünk vagy az Alkalmazás folyamatosan, zavartalanul és hibamentesen fog működni. Elképzelhető, hogy időnként a Webhely vagy az Alkalmazás bizonyos funkciói, elemei vagy tartalma, illetve egésze (akár tervezett vagy nem várt módon) kizárólagos döntésünk alapján és értesítés nélkül elérhetetlenné válik, módosul, felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül.

Ön elfogadja, hogy nem terhel minket felelősség Önnel vagy harmadik személyekkel szemben azért, ha a Webhely és az Alkalmazás vagy annak bármely funkciója, eleme vagy tartalma elérhetetlenné válik, módosul, felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül.

Az Alkalmazás az interneten keresztül, az Ön harmadik személy internetszolgáltatóján, illetve mobilszolgáltatója hálózatán keresztül kapcsolódik a szolgáltatásokhoz, és a szolgáltatásaink eléréséhez stabil internetkapcsolat szükséges. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem tartozunk felelősséggel az Ön által az Alkalmazásban vagy a Webhelyen tapasztalt internetes szolgáltatáskimaradásért, minőségi problémákért, szolgáltatáskimaradásért, illetve funkciócsökkenésért, amelyek abból erednek, hogy az internet nem volt elérhető vagy az Ön eszközéről bármilyen akadályba ütközött a csatlakozás az internetre.

Mit engedélyezünk?

A Webhelyet és az Alkalmazást – eltérő tartalmú, kifejezett jóváhagyásunk hiányában – Ön kizárólag nem üzletszerű célra és a jelen feltételekkel összhangban használhatja. A Webhelyről és az Alkalmazásból származó tartalmat Ön elérheti és megjelenítheti egy számítógép képernyőjén, azok egyes oldalait kinyomtathatja és lemásolhatja, továbbá az ilyen oldalakat – a következő szakaszban foglalt feltételekkel – elektronikus formában is tárolhatja.

A Webhely és az Alkalmazás egyes funkcióira, elemeire vagy tartalmára további feltételek vonatkozhatnak, azzal, hogy ilyen esetben azok a képernyőn megjelennek vagy külön hivatkozásra kattintva elérhetők.

Mit nem engedélyezünk?

A jelen feltételekben rögzített kifejezett rendelkezés hiányában Ön:

 • köteles betartani a tartalomlopásra („content scraping”) vonatkozó tilalmat, és a Webhelyen vagy az Alkalmazáson található tartalmat nem tárolhatja hálózathoz csatlakoztatott szerveren vagy egyéb tárhelyen, továbbá nem hozhat létre elektronikus adatbázist akként, hogy a Webhelyről vagy az Alkalmazásból bármilyen adatot szisztematikusan letölt és eltárol;
 • nem tölthet fel olyan tartalmat az Alkalmazásba vagy a Webhelyre, amely valótlan, félrevezető vagy csalárd, illetve becsületsértőnek, sértőnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősülhet;
 • nem távolíthatja el vagy változtathatja meg a Webhely vagy az Alkalmazás tartalmát, illetve nem tehet kísérletet arra, hogy kijátssza a biztonsági intézkedéseket, továbbá nem zavarhatja meg a Webhely, az Alkalmazás vagy az ezek tárhelyeként használt szerverek megfelelő működését;
 • nem publikálhatja, terjesztheti újból, nem fejtheti vissza és nem is közvetítheti újra az Alkalmazást, a Webhelyet és/vagy az ezeken közzétett tartalmakat; illetve
 • nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a jelen feltételekben kifejezetten nem engedélyezett.

Az Alkalmazást, a Webhelyet vagy a Webhelyen elérhető tartalmat kizárólag jogszerű célokra (az összes irányadó jogszabály és előírás betartásával), felelős módon használhatja, és nem használhatja akként, hogy azzal a nevünkön vagy jóhírnevünkön vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk, munkavállalónk, megbízottunk vagy képviselőnk nevén vagy jóhírnevén csorbát ejtsen.

A jelen feltételek megszegése esetén a feltételekben Önnek biztosított minden jog azonnali hatállyal megszűnik.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Ön tudomásul veszi, hogy a Webhelyen és az Alkalmazásban elérhető tartalommal (így többek között szövegekkel, grafikai tartalommal, szoftverrel, fényképekkel és egyéb képi tartalommal, videókkal, hanganyaggal, védjegyekkel és emblémákkal) kapcsolatos szellemi alkotásokhoz fűződő jogok a társaságunkat vagy a licenciaadóinkat illeti meg.

A jelen feltételekben – az itt kifejezetten rögzített kivételektől eltekintve – semmi sem biztosít Önnek jogot a társaságunkat vagy a licenciaadóinkat megillető szellemi alkotásokon, és Ön tudomásul veszi, hogy a tartalomnak a Webhelyről vagy az Alkalmazásból történő letöltésével semmiféle jogosultságot nem szerez. Amennyiben Ön (kifejezetten a jelen feltételekben foglalt engedéllyel összhangban) a Webhelyről vagy az Alkalmazásból oldalakat nyomtat ki, másol vagy tárol el, úgy az eredeti tartalomban szereplő szerzői jogi, védjegy- és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra utaló figyelmeztetéseket Ön is köteles feltüntetni.

A felhasználási engedélyt az összes Ön által beküldött tartalom vonatkozásában megadja. Azzal, hogy az Alkalmazásba Ön bármilyen tartalmat, illetve anyagot („Felhasználói Tartalom”) küld be vagy tölt fel, vállalja, hogy társaságunknak földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, nem kizárólagos, jogdíjmentes és továbbadható felhasználási engedélyt ad arra, hogy az adott Felhasználói Tartalmat részben vagy egészben, ellenszolgáltatás nélkül (és az Adatkezelési Tájékoztatónknak megfelelően) felhasználjuk, többszörözzük, átdolgozzuk, nyilvánosságra hozzuk és terjesszük. Saját megítélésünk szerint dönthetünk arról, hogy az adott Felhasználói Tartalmon szerzőként feltüntetjük-e Önt.

A Webhely funkciói és tartalma

Időről időre módosíthatjuk a Webhely és az Alkalmazás megjelenését, funkcióit és tartalmát. Ön elfogadja, hogy a Webhelyet és az Alkalmazást az adott, elérhető („as is” és „as available”) állapotában és a saját kizárólagos kockázatára használja.

Bár igyekszünk biztosítani, hogy a Webhelyen és az Alkalmazásban szereplő tartalom helytálló és pontos információkon alapuljon, Ön tudomásul veszi, hogy a Webhelyen és az Alkalmazásban olyan tartalmak jelenhetnek meg, amelyek számos – a felelősségi körünkön kívül eső – forrásból származnak. A Webhelyen és az Alkalmazásban található információ semmilyen esetben nem szolgálhat olyan előírásként vagy tanácsként, amelyre hagyatkozni lehet. Az ilyen információn alapuló döntés előtt konzultáljon velünk vagy az információ nyújtójával.

Bár igyekszünk észszerű mértékben biztosítani, hogy az Alkalmazás, a Webhely és az ott elérhető tartalom mentes legyen a rosszindulatú szoftverektől és a vírusoktól, mégsem áll módunkban garantálni és nem is garantáljuk, hogy a Webhelyen vagy az Alkalmazásban található tartalom vírusmentes lesz, illetve nem tartalmaz olyan kódot, amelynek egyes elemei fertőzöttek vagy kártékonyak. Az Ön feladata olyan megfelelő informatikai biztonsági intézkedéseket hozni, amelyek megfelelnek a szolgáltatásainkon keresztül elért tartalom biztonságosságára és megbízhatóságára vonatkozó egyedi igényeinek (ideértve a vírusvédelmi és egyéb biztonsági ellenőrzéseket is).

Külső hivatkozások

A Webhely és az Alkalmazás időről időre tartalmazhat olyan külső webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyeken harmadik személyek ajánlataira és promócióira mutató linkek találhatók. Ezen webhelyek hivatkozásait azért illesztettük be, hogy olyan információhoz, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kínáljunk elérést, amelyek érdekelhetik Önt. Nem tartozunk felelősséggel az ilyen webhelyek tartalmáért, valamint az ott kínált termékekért, továbbá nem garantáljuk, hogy azok folyamatosan elérhetők lesznek. Az ilyen külső webhelyekre mutató hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy az üzemeltetőket vagy az ott reklámozó feleket jóváhagytuk vagy velük bármilyen kapcsolatban állunk.

Felelősségünk Önnel szemben

Egyéb feltételek is irányadók lehetnek. Amennyiben tőlünk terméket vagy szolgáltatást vesz, erre általános felhasználási feltételeink az irányadók, továbbá ez az Önnel megosztott egyéb olyan szerződési feltételek hatálya alá is tartozhat, amelyek eltérő felelősségkorlátozó és -kizáró rendelkezéseket tartalmazhatnak, és amelyek az adott termékek szolgáltatásából eredő felelősség kapcsán felülírják az alábbi feltételeket.

Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk jogellenesen az Önnel szemben fennálló felelősségünket. A jelen feltételekben semmi nem korlátozza vagy zárja ki Önnel szemben:

 • a halálért vagy személyi sérülésért fennálló felelősségünket, ha azt a mi gondatlanságunk vagy a munkavállalóink gondatlansága idézte elő,
 • a csalásért vagy csalárd megtévesztésért, valamint lényeges kérdésre vonatkozó megtévesztő nyilatkozatért fennálló felelősségünket,
 • a 2015. évi fogyasztóvédelmi törvényben (Consumer Rights Act 2015) foglalt olyan feltétel megszegéséért fennálló felelősségünket, amely jogszabály alapján nem korlátozható vagy zárható ki,
 • a jogszabályok értelmében nem korlátozható vagy kizárható egyéb felelősségünket.

Pénzügyi korlátozás. A fenti – felelősségünk korlátozása vagy kizárása alóli kivételekre vonatkozó – bekezdésben felsorolt esetek kivételével a szerződéses, szerződésen kívüli (akár gondatlanságunkból vagy jogszabályi kötelezettségünk megszegéséből eredő) vagy a jelen feltételek megszegéséből (vagy kapcsolódó sorozatos szerződésszegésből) eredő egyéb károkozásért fennálló felelősségünk teljes és legfelső határa az alábbiak közül a magasabb összeg: (i) az Ön által az elmúlt tizenkét hónapban a Szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő teljes díj 100%-a vagy (ii) 100 GBP.

Az általunk okozott, előre látható veszteségért és károkért felelősséggel tartozunk. A fenti pénzügyi korlátozásra figyelemmel, amennyiben megszegjük a jelen feltételeket, felelősséggel tartozunk az Önnél felmerült olyan indokolt veszteségért, illetve kárért, amely a jelen feltételekbe ütköző gondatlan magatartásunk vagy mulasztásunk okán előre látható volt, vagy amely abból ered, hogy nem elvárható gondossággal és szakértelemmel jártunk el, azzal azonban, hogy az előre nem látható veszteségekért és károkért nem terhel minket felelősség. Valamely veszteség vagy kár akkor „látható előre”, ha annak bekövetkezése egyértelmű vagy amennyiben a jelen feltételek elfogadásakor mindketten tisztában voltunk azzal, hogy az adott veszteség vagy kár bekövetkezhet.

Az Önnél felmerült vagyoni károkért az alábbi esetekben vállalunk felelősséget. A fenti pénzügyi korlátozásra figyelemmel, amennyiben az általunk szolgáltatott hibás digitális tartalom kárt okoz egy Önhöz tartozó eszközben vagy digitális tartalomban, és a kár azért következett be, mert nem az elvárható gondossággal és szakértelemmel jártunk el, úgy a kárt kijavítjuk vagy megtérítjük. Nem tartozunk ugyanakkor felelősséggel az olyan kárért, amelyet Ön megelőzhetett volna, ha betartja a javaslatunkat, miszerint telepítse az Önnek díjmentesen felkínált frissítést, valamint az olyan kárért sem terhel minket felelősség, amelyet Ön idézett elő azzal, hogy nem tartotta be kellőképpen a telepítési útmutatóban foglaltakat vagy nem felelt meg az általunk ajánlott minimális rendszerkövetelményeknek.

Nem vállalunk felelősséget az ellenőrzési körünkön kívül álló eseményekért. Nem tartozunk felelősséggel a kötelezettségeink nem- vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben annak oka olyan esemény, amely az elvárható ellenőrzési körünkön kívül esik. Amennyiben az Alkalmazás szolgáltatása vagy támogatása során az ellenőrzési körünkön kívül eső körülmény miatt esünk késedelembe, úgy e-mailben a lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk, hogy intézkedünk a késedelem hatásainak csökkentése iránt. Amennyiben így járunk el, nem tartozunk felelősséggel az ilyen eseményből eredő késedelemért.

Független felek. A Szolgáltatások Ön általi használata vagy a termékeink, illetve szolgáltatásaink megvásárlása érdekében velünk kötött bármilyen megállapodás nem irányul arra, hogy velünk bármilyen megbízási, partneri viszony, közös vállalkozás, munkaviszony vagy franchise jogviszony létesüljön.

Kizárjuk a felelősségünket a vevőink oldalán felmerült üzleti veszteségekért. Az Alkalmazást a Betegek részére kizárólag belföldi, magáncélú, személyes használat céljából elérhető, támogatásként a gyógyulásukhoz vezető úton. Ön vállalja, hogy az Alkalmazást és a Webhelyünket üzletszerű, vállalkozási vagy viszonteladói célra nem használja, továbbá amennyiben ilyen célokra mégis használja, úgy elfogadja, hogy semmiféle felelősséggel nem tartozunk az Ön oldalán felmerült elmaradt haszonért, üzleti veszteségekért, az üzletmenet-folytonosság megszakításáért, illetve az elszalasztott üzleti lehetőségekért.

Nem tartozunk felelősséggel az Önnek adott orvosi tanácsért. Semmilyen kapcsolatban nem állunk az Ön sebészével, orvosával vagy más egészségügyi szakemberekkel és az előbbieket nem is képviseljük, továbbá nem tartozunk felelősséggel a sebésze, orvosa, más egészségügyi szakember vagy egyéb egészségügyi tanácsadó, illetve harmadik személyek által az Alkalmazáson keresztül vagy egyéb módon Önnek adott tanácsokért.

Általános rendelkezések

Kapcsolatfelvétel módja. A nekünk címzett értesítéseket írásban, a jelen feltételek végén megadott címre kell elküldenie. Az Önnek szóló értesítéseket az Ön által megadott e-mail-címre vagy levelezési címre küldjük.

Jogosultak vagyunk a jelen szerződésben foglaltak késedelmes érvényesítésére. Jogaink érvényesítésének elmulasztása nem vezet az adott jogról való lemondáshoz. Amennyiben nem haladéktalanul hívjuk fel Önt a jelen feltételek szerinti kötelezettsége teljesítésére, vagy ha a jelen szerződés Ön általi megszegése tekintetében késedelmesen lépünk fel Önnel szemben, ez nem jelenti, hogy Ön mentesült az előbbiek alól, vagy hogy a későbbiekben ne léphetnénk fel Önnel szemben.

Amennyiben bíróság a jelen szerződést részben jogellenesnek nyilvánítja, mindez nem érinti a fennmaradó részek érvényességét. Ha a jelen feltételek valamely rendelkezése érvényesíthetetlennek bizonyul, az nem érinti a többi rendelkezést.

Kizárjuk az Ön egyoldalú szerződésmódosítási lehetőségét. A jelen feltételek kizárólag kifejezett, írásbeli hozzájárulásunkkal módosíthatók.

A szerződés teljessége. A jelen feltételek és az azokban kifejezetten hivatkozott dokumentumok képezik a velünk bármely Szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodást. Jogszabályban előírt kötelezettségünk értelmében tájékoztatjuk, hogy a szerződéskötés kizárólag angol nyelven lehetséges, és hogy a szerződéskötés nem tartozik hatósági bejelentési előírás hatálya alá.

A jelen szerződést átruházhatjuk. Más szervezetre ruházhatjuk át a jelen feltételekből eredő jogainkat és kötelezettségeinket. Ilyen esetben Önt e-mailben – írásban – mindenképp értesítjük, és gondoskodunk arról, hogy az átruházás ne befolyásolja azokat a jogokat, amelyek Önt a jelen szerződés alapján megilletik.

Ön nem ruházhatja át az Önt megillető jogokat. Az Alkalmazás jelen feltételekben meghatározott használatára vonatkozó jogot kifejezetten Önnek biztosítjuk. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk hiányában Ön nem ruházhatja át a jelen feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit. Arra az esetre, ha eladja az eszközt, amelyre az Alkalmazást telepítette, vállalja, hogy azt eltávolítja az eszközről.

Harmadik személy általi igényérvényesítés kizárása. A Szolgáltatásokat másokkal nem oszthatja meg, és a jelen szerződés nem alapít olyan jogot, amelynek értelmében a szerződésekről (harmadik személyek általi igényérvényesítésről) szóló 1999. évi törvény (the Contracts [Rights of Third Parties] Act 1999) alapján a jelen szerződés bármely rendelkezését a feleken kívül más is kikényszeríthetné.

A szerződésre irányadó jog és az abból eredő jogviták elbírálására illetékes bíróság. A jelen feltételekre az angol jog az irányadó; ha azonban az Ön lakóhelye szerinti joghatóság Önnek a kötelező helyi jogszabályok értelmében elidegeníthetetlen jogokat biztosít, úgy az Önre vonatkozó joghatóság területén lehetnek olyan kötelezően alkalmazandó jogszabályok, amelyek az angol jogot kiegészítve vagy felváltva Önre nézve kedvezőbbek vagy nagyobb védelmet nyújtanak.

Ön elfogadja, hogy a közöttünk a jelen feltételekkel vagy bármely Szerződéssel összefüggésben felmerülő jogvita esetén az angol bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel, azzal, hogy amennyiben az Ön lakóhelye szerinti joghatóság Önnek a kötelező helyi jogszabályok értelmében elidegeníthetetlen jogokat biztosít, úgy Ön választhat, hogy a pert a saját lakóhelye szerinti országban vagy Angliában indítja meg, mi azonban kizárólag az Ön lakóhelyéül szolgáló ország bírósága előtt indíthatunk eljárást.

Az európai online vitarendezési platformon alternatív vitarendezési eljárásról tájékozódhat, amely releváns lehet; az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése esetén azonban nem biztos, hogy irányadó lesz a jelen feltételekre.

Kapcsolatfelvétel

A jelen feltételekkel vagy egy Ön által feladott megrendeléssel, illetve általánosságban a rendeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdését, a megrendelt Szolgáltatással összefüggő panaszát vagy aggályait a support@myrecovery.ai e-mail-címen ossza meg velünk vagy az alábbi címre szíveskedjen elküldeni: Unit 3, Spectrum House, 32–34 Gordon House Road, London NW5 1LP.